Działalność gospodarcza, a osoba fizyczna

Działalność gospodarcza, a osoba fizyczna

Jeśli planujesz założyć własną firmę, warto zaznajomić się z podstawowymi pojęciami, które z pewnością będą Cię dotyczyć. Jednym z nich jest działalność gospodarcza oraz osoba fizyczna. Co musisz o nich wiedzieć? Czy oba pojęcia się ze sobą łączą? Tego wszystkiego dowiesz się poniżej!

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza według różnych kodeksów czy zapisów prawnych ma inną definicję. Artykuł zawarty w Prawie Przedsiębiorcy mówi nam, że jest to zorganizowana działalność zarobkowa, która wykonywana jest przez nas i trwa dłuższy czas. Natomiast, aby wykonywane przez nas czynności nosiły miano działalności gospodarczej, to ich przychody muszą przekraczać 50% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, które występuje w Polsce. Dodatkowo osoba fizyczna nie może w okresie 60 miesięcy wykonywać usług związanych z działalnością gospodarczą. Według innego aktu prawnego działalnością gospodarczą można określić zarobek, który związany jest z wytwarzaniem czegoś, budowaniem oraz usługami. Może być ona również związana z działalnością, która ma na celu poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż z różnych kopalń. Jeszcze inny zapis, który można spotkać w ordynacji podatkowej, mówi, że działalność gospodarcza to aktywność, która zdefiniowana jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Należą do niej wolne zawody lub inna działalność, której skutkiem jest zarabianie pieniędzy. Taka działalność wykonywana jest we własnym imieniu.

Kim jest osoba fizyczna?

Ogólnie mówiąc, to osobą fizyczną jest każdy człowiek, który posiada zdolność prawną. Osobą fizyczną określamy jeden z podmiotów stosunku cywilnoprawnego. Oprócz standardowej osoby fizycznej wyróżnić można jeszcze osoby prawne lub pojedyncze jednostki organizacyjne, które nie mają cech osobowości, ale mają zdolności prawne. Są to na przykład spółki jawne. Co ciekawe, człowiek, który osiągnie wiek trzynastu lat, nabywa ograniczonych zdolności do czynności prawnych, czyli teoretycznie może zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego. Zgodnie z prawem możemy mówić, że zdolność prawną, człowiek posiada od czasu swojego urodzenia. Samo pojęcie osoby fizycznej często łączone jest z definicją osoby prawnej. Pojęcie osoby prawnej zapisane jest w Kodeksie cywilnym i mówi o tym, że osoba prawna to między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska, fundacja, uczelnia wyższa czy bank.

Działalność gospodarcza a osoba fizyczna

Każda osoba fizyczna ma prawo samodzielnie założyć i prowadzić jednoosobową działalnością gospodarczą. Jest to najprostsza forma firmy, którą możemy prowadzić samodzielnie.

  • jednoosobowa działalność gospodarcza a osoba fizyczna – właścicielem firmy jednoosobowej może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która dodatkowo posiada całkowite zdolności do czynności prawnych. Co ciekawe, kiedy prowadzisz działalność jednoosobową, to koniecznie musisz wykonywać wszystkie czynności w swoim imieniu, np. odprowadzać składki czy płacić podatki.
  • działalność gospodarcza – osoba fizyczna czy prawna? – jedną z ważniejszych różnic między tymi dwoma rodzajami osoby, która może prowadzić swoją firmę, są zdolności związane z obowiązywaniem i nabywaniem praw. Osoby fizyczne swoje zdolności zyskują po ukończeniu pełnoletności, a osoby prawne muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego.

Pojęcia działalności gospodarczej i osoby fizycznej nie są dla każdego łatwe do zrozumienia, lecz warto coś o nich wiedzieć – zwłaszcza jeśli Cię dotyczą! Podstawowym faktem jest to, że obie definicje się ze sobą łączą i tworzą nową – jednoosobową działalność gospodarczą.