O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Ruskowiaka działa na rynku od ponad 20 lat. Oferuje kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Działa we wszystkich obszarach prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych, zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami uzyskiwania odszkodowań oraz zadośćuczynień od zakładów ubezpieczeń. 

W kancelarii są zaangażowani prawnicy, którzy dysponują wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie doradztwa oraz prowadzenia sporów sądowych. Kancelaria współpracuje z wybranymi komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi oraz przedstawicielami szeregu innych profesji.

Prowadzi także kompleksową obsługę przedsiębiorców.

Współpracuje z prawnikami wspomagającymi w zakresie prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Specjalizacja

Prawo ubezpieczeń gospodarczych to dziedzina prawa zajmująca się zagadnieniami związanymi z zawieraniem, wykonywaniem i dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczeń. Zawiera ona zespół norm prawnych regulujących stosunku społeczne powstałe pomiędzy oznaczonymi umową ubezpieczenia podmiotami a celem ubezpieczenia jest uzyskanie ochrony na wypadek zdarzenia losowego.

Podmiotami tych norm są z jednej strony – zawsze zakład ubezpieczeń, z drugiej strony – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony i uprawniony z umowy ubezpieczenia. A zatem każdy podmiot, którego interes majątkowy albo osobisty został objęty ochroną z umowy.
W ubezpieczeniach występuje szereg specyficznych zjawisk do których należy przede wszystkim losowość takiej umowy. Stąd ubezpieczenia cechują się specyfiką rozwiązań oraz trudnością co do możliwości dochodzenia świadczeń.

Radca prawny

Robert Ruskowiak – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Admistracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską i radcowską. Wykładowca w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w latach 1991-98 oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu od roku 1997 do dziś. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych.

Od ponad dwudziestu lat doradza i obsługuje podmioty branży ubezpieczeniowej: oddziały zakładów ubezpieczeń, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz świadczy pomoc prawną klientom zakładów ubezpieczeń oraz osobom poszkodowanym i dochodzącym wszelkich roszczeń od ubezpieczycieli.

Zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniem procesów sądowych. 

Prowadzi szkolenia.

kontakt: kancelaria@ruskowiak.pl

Marta Karpińska – prawnik, doktor nauk prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w pośrednictwie ubezpieczeniowym, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie cywilnym oraz prawie nowych technologii. Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i  ubezpieczeń gospodarczych. W kancelarii zajmuje się konsultacją i opracowywaniem ekspertyz i opinii prawnych z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych, w tym opracowywaniem dokumentacji, projektów umów i ogólnych warunków ubezpieczeń dla zakładów ubezpieczeń. Autorka publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego. Pracuje również w języku angielskim. 

Prowadzi szkolenia.

kontakt: marta.matylda.karpinska@gmail.com

Aktualnie współpraca zawieszona – zatrudniona w KNF

Jesteś zainteresowany ofertą?