Oferta

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa ubezpieczeniowego, prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego. Prowadzi w imieniu klientów procesy sądowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie następujących zagadnień:

I. prawo odszkodowań

 • wypadki komunikacyjne: obrażenia ciała, refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji, roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej, koszty naprawy samochodu, refundacja kosztów pojazdu samochodu zastępczego, utracony dochód;
 • błędy medyczne: skutki niewłaściwego leczenia, naruszenie praw pacjenta, niewłaściwe skutki działania leków, wadliwa diagnoza i inne;
 • szkody majątkowe: odszkodowania w związku z utratą
  lub uszkodzeniem mienia, utrata lub uszkodzenie mienia
  w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych i inne;
 • szkody rolnicze: wypadki podczas prac polowych, uszkodzenie urządzeń rolniczych, niewłaściwe użytkowanie maszyn rolniczych i inne;
 • wypadki losowe.

II. prawo działalności gospodarczej

 • obsługa przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obsługa spółek prawa handlowego oraz jednoosobowego przedsiębiorcy, konstruowanie, analizowanie i zawieranie umów oraz aktów wewnętrznych przedsiębiorcy.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Doradztwo w zakresie roszczeń oraz odszkodowań

Ofertę tę kierujemy do wszystkich tych osób i instytucji, które w celu uzyskania należnego odszkodowania potrzebują pomocy
i wsparcia oraz chcą skorzystać z doświadczonego zespołu Kancelarii Prawnej specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym. W zakresie niniejszej usługi prowadzimy postępowania,
w szczególności w sprawach o:

 • odszkodowania za zniszczone lub utracone w wypadku mienie (dotyczy również szkód komunikacyjnych);
 • świadczenia osobowe (zadośćuczynienie, rentę, uszczerbek na zdrowiu);
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej;
 • roszczenia finansowe (zwrot utraconych dochodów, zwrot m.in. kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji);
 • odszkodowania za wypadek przy pracy;
 • odszkodowania za błędy medyczne.

Kompleksowa obsługa procesów sądowych i EPU

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony prawnej interesów Klienta, opracowujemy opinie prawne, a jeżeli okoliczności wymagają interwencji procesowej, przygotowujemy pozwy oraz prowadzimy, w imieniu Klienta i na jego rzecz, postępowania sądowe.

 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie zasadności wszczęcia lub kontynuowania sporów sądowych;
 • przygotowujemy pozwy, wnioski oraz pozostałe pisma procesowe(m.in. apelacje, kasacje, skargi, sprzeciwy, ugody);
  prowadzimy postępowania sądowe w krajowych sądach powszechnych i arbitrażowych;
 • reprezentujemy Klienta na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 • na bieżąco monitorujemy i informujemy Klienta o zaawansowaniu i etapie spraw sądowych;
 • reprezentujemy Klientów przed e-sądem w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Szkolenia i warsztaty z prawa ubezpieczeniowego

Organizujemy i prowadzimy szkolenia oraz warsztaty o tematyce prawnej i ubezpieczeniowej. Każdy program opracowywany jest
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Dysponujemy kadrą doświadczonych dydaktyków i praktyków
z dziedziny ubezpieczeń oraz dziedzin związanych z obsługą ubezpieczeń, którzy prowadzą szkolenia z ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, likwidacji
szkód oraz oceny ryzyka.

Współpraca

Kancelaria na stałe współpracuje z wybranymi kancelariami komorniczymi, rzeczoznawcami majątkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi oraz przedstawicielami szeregu innych profesji.

Jesteś zainteresowany ofertą?