Doradztwo w zakresie roszczeń oraz odszkodowań

Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie odszkodowań, czyli finansowej rekompensaty za wyrządzoną szkodę lub innego rodzaju krzywdę. Wybitni specjaliści specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym, z bogatym, wieloletnim doświadczeniem przeprowadzą Państwa przez cały proces postępowania odszkodowawczego. Pomożemy uzyskać zadośćuczynienie, należne z powodu wypadku, rentę lub inne świadczenie spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu. Wesprzemy również w sytuacji, gdy będzie Państwu przysługiwać odszkodowanie z powodu pogorszenia sytuacji życiowej, np. Na skutek śmierci bliskiej osoby w wyniku zdarzenia losowego. Zajmiemy się roszczeniami finansowymi, takimi jak zwrot utraconych dochodów, np. na skutek złego stanu zdrowia. Jeśli w ostatnim czasie miało miejsce leczenie, rehabilitacja i potrzebowali Państwo fachowej opieki, również pomożemy w procesie ubiegania się o należne z tego tytułu fundusze. W sytuacji, gdy padliby Państwo ofiarą niefortunnego wypadku w pracy, z powodu którego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia lub tymczasowy bądź trwały uszczerbek na zdrowiu i przysługuje z tego powodu odszkodowanie – pomożemy w jego uzyskaniu.

Zobacz też

Jesteś zainteresowany ofertą?