Kompleksowa obsługa procesów sądowych i EPU

Zasady procesowe i przebieg procesu sądowego mogą wydawać się skomplikowane, dlatego nasi specjaliści sprawnie przeprowadzą Państwa przez etapy postępowania sądowego. Oferujemy szeroką pomoc i wsparcie w kwestiach ochrony prawnej interesów. Wytłumaczymy niezbędne zasady i procedury oraz damy wskazówki dotyczące postępowania. Dla naszych Klientów sporządzamy opinie i analizy prawne w zgodzie ze szczegółowymi wytycznymi. Gwarantujemy kompleksowe przedstawicielstwo sądowe doświadczonych praktyków. Dokładamy wszelkich starań, by sprawy naszych Klientów zostały rozwiązane jak najszybciej. Sformułujemy w Państwa imieniu i przekażemy do odpowiednich organów pozwy, ugody oraz ewentualne środki odwoławcze w postaci zażaleń, apelacji, skarg, kasacji czy sprzeciwów. Zajmujemy się dokładną analizą i oceną zasadności wszczętych lub kontynuowanych sporów sądowych oraz będziemy reprezentantami na wszelkich posiedzeniach i rozprawach sądów powszechnych, jak i arbitrażowych. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną Państwa sprawa może być rozstrzygana przed e-sądem – pomożemy przejść przez ten proces oraz udzielimy cennych wskazówek, by została ona rozwiązania możliwie jak najszybciej. Mogą Państwo liczyć na nasze kompleksowe wsparcie prawne i przedstawicielstwo w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W wypadku zainteresowania współpracą, czekamy na kontakt.

Zobacz też

Jesteś zainteresowany ofertą?