Czy warto zdecydować się na rentę odroczoną

Czy warto zdecydować się na rentę odroczoną? Analiza korzyści i zagrożeń

Renta odroczona to instytucja, która często skłania klientów do pojawienia się w kancelarii radcy prawnego. Wynika to z wypłacania świadczenia w rażąco niedowartościowanej wysokości. Jak przedstawia się bilans korzyści i strat związanych z rentą odroczoną?

Czym jest renta odroczona?

Renta odroczona to instytucja, która przewidywała zobowiązanie się ubezpieczalni do dwóch różnych świadczeń. Pierwsze z nich to świadczenie renty miesięcznej, które miałoby być wypłacane osobie ubezpieczonej w perspektywie dożywotniej, a także świadczenie pośmiertne, które miałaby otrzymać osoba ubezpieczona. Jak sama nazwa wskazuje, pierwsza wypłata świadczenia miałaby odbyć się kilka bądź kilkanaście lat po terminie pierwszej wpłaty składki ubezpieczeniowej przez osobę ubezpieczoną. Założenie konstrukcji tej instytucji wprowadzonej na rynek ubezpieczeniowy przez PZU na Życie S.A wydaje się niezwykle korzystne. Jednak główny problem, który pojawił się z czasem funkcjonowania renty odroczonej, dotyczył sposobu naliczania wpłaty.  Świadczenia, które PZU wypłaciło klientom było rażąco niskie i narażało ich na duże straty. Kłopot wynika z hiperinflacji mającej miejsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ubezpieczyciel kierując się własnym interesem, opracował samodzielnie wskaźnik urealnienia kwot wypłacanych świadczeń.

Czy inwestycja w rentę odroczoną może być opłacalna?

Założeniem polisy renty odroczonej jest coroczne zwiększanie świadczenia. Postanowienia umowne wskazywały na to, że po każdorazowym wpłaceniu składki wartość pieniężna miała być zwiększana o 2%. Świadczy to o hipotetycznej opłacalności tego rozwiązania, które mogłoby się wydawać korzystne dla klienta ubezpieczalni. Jednak waloryzacja świadczeń pośmiertnych, dokonywana przez PZU znacznie obniżała wartość świadczenia. Kwoty wypłacane przez ubezpieczyciela są nawet o kilkaset złotych niższe niż te, które w danej sprawie orzeka sąd. Dlatego osoby poszkodowane w związku z inwestycją w rentę odroczoną mogą skorzystać na udaniu się do doświadczonego radcy prawnego i zasięgnięciu jego opinii.

Renta odroczona – PZU i nieuczciwe praktyki

PZU na Życie S.A powinno dokonywać waloryzacji świadczenia biorąc pod uwagę wskaźniki gospodarcze o charakterze obiektywnym. Biorąc pod uwagę takie kwestie, jak siła nabywcza pieniądza, wysokość ceny gruntów i inne obiektywne wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS, można dojść do wniosku, że świadczenia powinny być wypłacane w znacznie wyższej kwocie niż czyniła to ubezpieczalnia PZU. Na szczęście istnieje podstawa prawna, która upoważnia poszkodowanych do walki o swoje interesy. Stanowi ją art. 358¹ § 3 KC – a dokładnie § 3 tego artykułu. Zgodnie z nim sąd ma prawo do zmiany wysokości lub sposobu świadczenia jeżeli istotnie zmieniła się siła nabywcza pieniądza – już po powstaniu zobowiązania. W tym celu istotne jest przeanalizowanie interesów każdej ze stron, a także wzięcie pod uwagę zasad współżycia społecznego. Jeśli dostąpiłeś szkody z tytułu nieuczciwych praktyk PZU w związku z rentą odroczoną, skorzystaj z usług, które oferuje kancelaria Ruskowiak. Przykłady z orzecznictwa potwierdzają, że uposażony powinien otrzymać świadczenie, którego wartość nie będzie istotnie odbiegać od tej, którą założyły strony w momencie powstania zobowiązania. Renomowana kancelaria Radcy Prawnego pomoże Ci odzyskać pieniądze poprzez wystąpienie na drogę sądową.

Renta odroczona to niekorzystne rozwiązanie – ze względu na nieuczciwe praktyki ubezpieczalni. W związku z tym, aby uniknąć rażącej straty, niezbędne jest dochodzenie waloryzacji na drodze sądowej, najlepiej z pomocą kancelarii radcy prawnego.