Prawo odszkodowań

Zadośćuczynienie - kiedy przysługuje

Zadośćuczynienie – kiedy przysługuje?

Zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia szkody niemajątkowej, czyli krzywdy mającej postać cierpienia fizycznego lub psychicznego. Można się o nie ubiegać w momencie, gdy powstaje krzywda wywołana naruszeniem dobra osobistego, uszkodzeniem ciała, czy wywołaniem rozstroju zdrowia.