Czy warto zdecydować się na reprezentację w e-sądzie

Czy warto zdecydować się na reprezentację w e-sądzie?

E-sąd jest nowoczesną formą dochodzenia swoich praw. To rozwiązanie na miarę XXI wieku, dzięki któremu sprawy mogą być rozwiązywane zdecydowanie szybciej oraz bez osobistego stawiennictwa na rozprawach. Jak to jednak działa i czy warto decydować się na reprezentację podczas takich postępowań? Wyjaśniamy.

E-sąd – co to takiego i jakie są jego zalety?

E-sąd to, jak sama nazwa wskazuje, sąd rozpoznający sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Rozwiązanie to zostało wprowadzone już w 2010 roku, a jego popularność stale rośnie. Warto mieć jednak na uwadze, że w tego typu sądzie rozpatruje się bardzo wąskie spektrum spraw – powstało z myślą o wierzycielach chcących dochodzić określonych roszczeń. E-sąd ma bardzo wiele zalet. Mowa między innymi o:

  • oszczędności czasu i kosztów podczas dochodzenia wierzytelności,
  • szybkości rozpatrywania spraw,
  • niskim koszcie wniesienia pozwu do e-sądu w porównaniu do kosztu wniesienia pozwu w sądzie tradycyjnym (opłata w e-sądzie to ¼ zwykłej opłaty),
  • możliwości złożenia pozwu z dowolnego miejsca w Polsce lub poza jej granicami.

Jak przebiega postępowanie w e-sądzie?

Wszczęcie postępowania w e-sądzie odbywa się poprzez wniesienie pozwu w formie elektronicznej. Wierzyciel może to zrobić za pomocą wygodnej platformy EPU, która zdecydowanie ułatwia i przyspiesza wspomniany proces. W pozwie muszą zostać wskazane strony postępowania, wartość przedmiotu sporu, a ponadto muszą zostać opisane okoliczności sprawy. Nie bez znaczenia pozostaje informacja dotycząca próby podjęcia mediacji oraz wymiana dowodów potwierdzających próbę polubownego rozwiązania sprawy. Po rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje nakaz zapłaty. Jest on doręczany pozwanemu w formie papierowej, pocztą tradycyjną. Pozwany otrzymuje również pouczenie zawierające między innymi informację o sposobie wniesienia sprzeciwu. Postępowanie w większości przypadków kończy się uprawomocnieniem nakazu i nadaniem klauzuli wykonalności na nakaz. Wspomniana klauzula stanowi pewnego rodzaju tytuł wykonawczy, z którym można kierować się do komornika sądowego.

Reprezentacja w e-sądzie – czy jest konieczna?

Sprawy w e-sądzie przebiegają w sposób szybki i niemal bezproblemowy, natomiast reprezentacja okazuje się w pewnych przypadkach niezwykle pomocna. Ogromną zaletą w sytuacji, w której zdecydujemy się na pełnomocnika jest fakt, iż nie trzeba go przekładać – wystarczy powołać się na jego pełnomocnictwo. Najczęściej jest ono jednak potrzebne w przypadku odwoływania się od decyzji e-sądu, a także w momencie, gdy roszczenie spełniało wymogi, a sąd mimo to nie wydał nakazu zapłaty. Podczas wymienionych sytuacji pełnomocnik może przedłożyć dowody wymienione w pozwie lub wskazać określone okoliczności. Uzupełnienie braków formalnych w większości przypadków prowadzi do wyznaczenia terminu rozprawy oraz wydania ponownego wyroku.

E-sąd jest prostym narzędziem, które zdecydowanie ułatwia życie. Jeśli jednak wyrok wydany w ten sposób wydaje się być niesprawiedliwy, warto zdecydować się na reprezentację przez pełnomocnika.