jak ubiegać się o odszkodowanie

Utracone mienie – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Do utraty mienia dochodzi wskutek nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego lub celowego działania osoby innej niż właściciel. Bez względu na przyczynę tej sytuacji, jest ona niezwykle frustrująca. Jak w takim razie ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie z tytułu utraconego mienia – kiedy można się o nie ubiegać?

Utrata mienia podlega ocenie rzeczoznawcy, natomiast odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi ubezpieczyciel. Jak więc można się domyślać, warunkiem jest w tej sytuacji uprzednie wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej sytuacje losowe prowadzące do utraty mienia. Procesy odszkodowawcze nie zawsze jednak przebiegają sprawnie, dlatego ważne jest, aby pokrzywdzony dobrze wiedział, co obejmuje jego polisa oraz zebrał możliwie jak najwięcej dowodów i dokumentacji.

Utracone mienie

Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem utraconego mienia. Jak się bowiem okazuje, nie są to jedynie rzeczy czysto materialne. Oczywiście, do tej grupy należy takie mienie, jak na przykład samochód, sprzęt elektroniczny, mieszkanie lub jeden z jego elementów. Tak naprawdę są to wszystkie ubezpieczone przez poszkodowanego przedmioty. Na tym jednak nie koniec – odszkodowania można ubiegać się również za potencjalny zysk, który wypracowałby poszkodowany, gdyby nie doszło do utraty mienia. Co to oznacza w praktyce? Jeśli utraconym mieniem jest samochód służbowy, którym poszkodowany miał jechać na delegację, ubezpieczalnia powinna zwrócić również te pieniądze, które klient zarobiłby podczas wyjazdu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie? – poradnik krok po kroku

Pierwszym krokiem pozwalającym zaoszczędzić dużo czasu i nerwów powinna być weryfikacja polisy – to właśnie na tym etapie można przekonać się, czy warto ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli ta obejmuje utracone mienie, kolejnym krokiem powinna być kompletacja dokumentów, a następnie oczekiwanie na opinię rzeczoznawcy firmy ubezpieczeniowej, który wycenia wartość utraconych przedmiotów lub korzyści. Jeśli to możliwe, ustala się winnego utraty mienia oraz ustala należną kwotę za szkodę majątkową. Ubieganie się o odszkodowanie bardzo często bywa bardzo krętą drogą, dlatego najlepiej skorzystać na tym etapie z pomocy prawnej. Ubezpieczalnie bardzo często zaniżają kwotę odszkodowania lub odmawiają jego wypłaty.

O co może ubiegać się poszkodowany?

Poszkodowany ma do wyboru dwie opcje, które są zależne od wspomnianych wcześniej czynników. Odszkodowanie może być jednorazowe i obejmować wartość utraconego mienia materialnego. Może być również odszkodowaniem za utracone korzyści, co jest możliwe między innymi w sytuacji, gdy utracone mienie było niezbędne do wykonywania pracy, a korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany zostały bezpowrotnie stracone.

Sprawy o utracone mienie bardzo często kończą się niezadowoleniem osoby poszkodowanej – rzeczoznawcy wielokrotnie zaniżają wartość szkód. Jeśli chcesz uniknąć takich sytuacji, skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby odszkodowanie było wprost proporcjonalne do wartości utraconego mienia oraz potencjalnych korzyści.