Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Wypadki drogowe niestety są chlebem powszednim. Według policyjnych raportów, w 2021 roku doszło niespełna 23 tys. takich zdarzeń. Choć tendencja w porównaniu do lat powszednich jest spadkowa, ilość osób rannych i zabitych wciąż niepokoi. Co zatem robić, jeśli dojdzie do wypadku samochodowego? Jak uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – kto może je otrzymać?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym winny ma wykupioną polisę OC. Jak jednak wiadomo, zdarzają się sytuacje, w których sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia – w takim przypadku pokrzywdzony może ubiegać się o wypłatę należnych środków przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odszkodowanie obejmuje szkody materialne, które zostały wyrządzone wskutek wypadku (na przykład zniszczony samochód, koszty leczenia, utracony dochód, czy uszkodzone przedmioty w samochodzie). Jeśli jednak chodzi o szkody niemajątkowe, takie jak negatywne odczucia, trauma, czy cierpienie spowodowane wypadkiem, należy ubiegać się o roszczenie o zadośćuczynienie. Odszkodowanie po wypadku drogowym przysługuje ofiarom wypadków samochodowych, które:

  • zostały poszkodowane poruszając się samochodem jako kierowca lub pasażer,
  • zostały poszkodowane uczestnicząc w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta, motocyklista, rolkarz itp.,
  • zostały poszkodowane będąc pasażerem we własnym samochodzie prowadzonym przez innego kierowcę,
  • przyczyniły się do powstania wypadku, ale nie ponoszą za niego całkowitej odpowiedzialności.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do ubezpieczyciela sprawcy lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy w nim opisać zdarzenie oraz jego wpływ na życie lub zdrowie. Konieczne jest również zawarcie w nim skutków zdarzenia, takich jak poważna strata materialna, czy uszczerbek na zdrowiu. W toku leczenia i postępowania nie warto pomijać żadnych, nawet najmniejszych objawów, czy uszkodzeń. Ubezpieczenie może bowiem pokryć na przykład koszty rehabilitacji. We wniosku należy również wskazać dochodzoną kwotę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i obaw o niewystarczającą ilość informacji lub nieodpowiednią wysokość odszkodowania, warto zgłosić się po pomoc do prawnika, na przykład do Kancelarii Ruskowiak.

Uzyskiwanie odszkodowania – ile trwa?

Wypłata odszkodowania w zwykłym trybie powinna nastąpić w przeciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Historia pisze jednak różne scenariusze i bardzo często zakład ubezpieczeń wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak na przykład faktury imienne za poniesione wskutek wypadku koszty, kopie protokołów i notatek policyjnych z miejsca zdarzenia, czy zwolnienia lekarskie. Po ich dostarczeniu ubezpieczyciel ponownie analizuje materiał dowodowy i musi dokonać decyzji maksymalnie w ciągu 90 dni.

Precyzyjnie sformułowane roszczenia i dobrze udokumentowana szkoda to podstawa, by móc uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie po wypadku samochodowym. Najważniejsze jest jednak to, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłaszać się do specjalistów doświadczonych w tym temacie.