Jednoosobowa spółka z o.o. – najważniejsze informacje

Wbrew powszechnemu przekonaniu spółka nie musi składać się  przynajmniej z dwóch osób. Przykładem jest w tym przypadku jednoosobowa spółka z.o.o. Co musimy wiedzieć decydując się na tą formę prowadzenia działalności gospodarczej?

Czym jest jednoosobowa spółka z.o.o?

Jednoosobowa spółka z.o.o stanowi  formę prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku wszystkie udziały ma jedna osoba, założyciel, który jednocześnie jest jedynym wspólnikiem i zarazem jedynym członkiem zarządu. Warto jest na samym początku zwrócić uwagę, czym w ogóle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odróżnia się od innych form prowadzenia działalności. Firma mająca tego typu charakter stanowi odrębną osobowość prawną, czyli jest niezależnym podmiotem. Odpowiedzialność wspólników, lub też w tym przypadku jednego wspólnika,  jest ograniczona – odpowiada wyłącznie wysokością kwoty, którą włożył on w spółkę, a nie tak, jak w przypadku wielu innych form działalności, całym swoim majątkiem. Nie ponosi on odpowiedzialności z  tytułu długów czy innych zobowiązań, które w imieniu spółki zostały zaciągnięte. Do czego jednak ma on uprawnienia? Może on między innymi sam ustalać kwotę swojego wynagrodzenia. Warto jest też dodać, że jednoosobowa spółka z.o.o. ma obowiązek płacenia składek ZUS, wbrew temu, co wielu się wydaje: jest ona kwalifikowana jako osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

 Założenie jednoosobowej spółki z.o.o.

Jak możemy założyć jednoosobową spółkę z.o.o.? Rozwiązań istnieje kilka. Pierwszym jest przekształcenie istniejącej już jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z.o.o. O jednoosobowej spółce z ograniczona odpowiedzialnością mówimy także w przypadku, gdy jeden ze wspólników wykupił udziały wszystkich pozostałych. Jednocześnie warto jest dodać, że firmę o wskazanym charakterze możemy założyć też “od zera”. Konieczna jest do tego wizyta u notariusza, gdzie spisuje się umowę w formie aktu notarialnego, a następnie w urzędzie, gdzie  rejestruje się spółkę. Istnieje też możliwość założenia spółki z.o.o. przez specjalnie przygotowany do tego portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Wskazana opcja posiada wiele zalet: pozwala nam chociażby oszczędzić wiele czasu!

Wady i zalety spółki z.o.o.

Prowadzenie jednoosobowej spółki z.o.o. niesie ze sobą zarówno wiele zalet, lecz też pewne wady. Wśród korzyści możemy wskazać między innymi wspomnianą już dzisiaj ograniczoną odpowiedzialność wspólnika, możliwość rejestracji przez internet, a także stosunkowo niski kapitał, który potrzebny jest nam na start. A wady? Koniecznie musimy wymienić w tym miejscu:

  • tak zwane “podwójne opodatkowanie”,
  • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
  • konieczność zdawania corocznych sprawozdań finansowych.

Prowadzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do rozwiązań często wybieranych, jednak może ono stanowić dobrą alternatywę dla klasycznej jednoosobowej działalności gospodarczej. Kwestia, którą formę wybierzemy zależy tylko od nas, dlatego warto jest rozważyć wszystkie “za” i “przeciw”.