Śmierć rodzica, a związane z tym świadczenia – to trzeba wiedzieć

Śmierć rodzica to bardzo przykre zdarzenie, na które nie sposób się przygotować. Warto jednak pamiętać, iż jest wiele świadczeń, które mogą pomóc przetrwać na płaszczyźnie finansowej ten trudny okres. Mowa tutaj o wszelakich polisach, które opiekunowie zakładają z myślą o właśnie takiej sytuacji, a także o zasiłkach.

Na jakie świadczenia można liczyć?

Nie wszyscy wiedzą, iż świadczeń, na które można liczyć, jest całkiem sporo. Jednym z podstawowych jest zasiłek pogrzebowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wysokość w chwili obecnej kształtuje się na poziomie 4000 zł. Przysługuje on w momencie, gdy zmarły był ubezpieczony, pobierał emerytur/rentę, spełniał warunki do uzyskania wspomnianych świadczeń lub był na zasiłku chorobowym/macierzyńskim. Drugą formą wsparcia finansowego obowiązującą pod warunkiem, że zmarły był zatrudniony, jest odprawa pośmiertna. W przypadku zatrudnienia w firmie poniżej 10 lat, dziecku przysługuje wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia, powyżej 10 lat – trzymiesięcznego, a powyżej 15 lat – sześciomiesięcznego. Odprawa dotyczy potomków jedynie do ukończenia 16 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, czas ten jest przedłużony do 25 roku życia. Ostatnim, z reguły najistotniejszym świadczeniem jest to otrzymywane z tytułu polisy na życie.

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica – od czego zależy? 

Większość rodziców z myślą o swoich dzieciach decyduje się założyć polisę na życie. Jest to forma zabezpieczenia dla bliskich na wypadek śmierci. Suma takiego ubezpieczenia jest kwestią wyłącznie indywidualną – osoba ubezpieczająca się może wybrać wariant w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, stały lub zmienny. Jeśli rodzic wybrał dodatkową ochronę, kwota odszkodowania może zwiększyć się nawet trzykrotnie – dzieje się tak na przykład, gdy zmarły płacił składki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, wskutek których zginął.

Do kogo trafiają świadczenia?

Zasiłek pogrzebowy trafia do bliskiego, który zajmuje się organizacją pogrzebu, natomiast odprawa pośmiertna – do małżonków, dzieci lub rodziców zmarłego. Nieco inaczej wygląda kwestia świadczenia z tytułu polisy na życie. W tym przypadku kwota trafia do osób uposażonych, czyli tych, którzy zostali wskazani w umowie. Nie zawsze są to członkowie rodziny. Bywają jednak sytuacje, w których ubezpieczony sam nie wskazał uposażonych – w takim przypadku pieniądze trafiają do uprawnionych do dziedziczenia z zachowaniem kolejności. Pierwszym uprawnionym jest małżonek, następnym dzieci w częściach równych, później – rodzice w częściach równych, a następnie inni ustawowi spadkobiercy.

Formalności po śmierci rodzica

Po wypłatę świadczenia z tytułu polisy na życie należy zgłosić się do ubezpieczyciela ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Wśród nich wymienia się odpis aktu zgonu rodzica, kopię dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonego, wypełniony wniosek o wypłatę odszkodowania i – w przypadku nieszczęśliwego wypadku – zaświadczenie o przyczynie śmierci. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia nie powinien przekraczać 30 dni od zgłoszenia wniosku.

Warto mieć na uwadze, iż pieniądze nie zostaną wypłacone w każdym przypadku. Kwota polisy na życie nie może być przekazana do rąk uposażonego w przypadku choroby zatajonej przed ubezpieczycielem, samobójstwa, prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających lub bez wymaganych uprawnień, a także gdy śmierć będzie miała miejsce w wyniku uczestnictwa w aktach przemocy lub działaniach wojennych i zbrojnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości i naruszeń, warto zgłosić się do doświadczonej kancelarii prawnej – jedną z nich jest Kancelaria Ruskowiak.