Koszty leczenia, opieki i rehabilitacji: jak skutecznie ubiegać się o ich refundację?

Koszty leczenia, opieki i rehabilitacji: jak skutecznie ubiegać się o ich refundację?

Koszty leczenia, opieki i rehabilitacji mogą być ogromne. Czy polski obywatel, który płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do domagania się refundacji od Narodowego Funduszu Zdrowia? W jaki sposób skutecznie dochodzić zwrotu pieniędzy poniesionych na opiekę zdrowotną i kiedy skorzystać z pomocy oferowanej przez podmiot taki jak Kancelaria Radcy Prawnego?

Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego

Koszty medyczne obejmują m.in. nakłady finansowe potrzebne do nabycia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Pacjentom przysługują środki na zakup różnych wyrobów m.in. wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego czy zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych. Cały zakres produktów wymieniony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. poz. 2319.

A jak przebiegają procedury refundacyjne w tym zakresie? W pierwszej kolejności należy udać się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia, a następnie otrzymane dokumenty potwierdzić w swoim oddziale NFZ. Wyrób medyczny może zostać później odebrany w punkcie, który ma umowę z NFZ.

Rehabilitacja na NFZ – rehabilitacja

Pamiętaj o tym, że nie za wszystkie zabiegi rehabilitacyjne musisz płacić z własnej kieszeni. Nie jest konieczne złożenie wniosku o refundację. Skierowanie do poradni może wystawić lekarz odpowiedniej specjalizacji. Fizjoterapia może odbywać się ambulatoryjnie, w warunkach domowych, albo na oddziale dziennym.

Jakie są rodzaje rehabilitacji, z której często korzystają pacjenci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?

  • Rehabilitacja neurologiczna;
  • rehabilitacja kardiologiczna;
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa;
  • rehabilitacja ortopedyczna
  • rehabilitacja pulmonologiczna.

Refundacja kosztów leczenia za granicą

Zwrot kosztów leczenia dostępny jest też na mocy dyrektywy transgranicznej dla pacjentów korzystających z opieki zdrowotnej za granicą. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o zwrot kosztów przez potencjalnego świadczeniobiorcę lub jego przedstawiciela ustawowego. Refundacja jest możliwa jedynie w zakresie świadczeń gwarantowanych, przysługujących osobom ubezpieczonym w Polsce. Kwota nie może być wyższa, niż faktycznie poniesione wydatki, ani przewyższać ceny za to samo świadczenie w kraju ojczystym. Warto pamiętać o tym, że decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ ma charakter ostateczny.

Wyrok WSA w Warszawie – leczenie prywatne a refundacja

Wiele osób  zastanawia się nad tym czy istnieje możliwość uzyskania od NFZ zwrotu kosztów leczenia prywatnego. Warto przytoczyć w tej kwestii sprawę mężczyzny, który poddał się leczeniu nowotworu jamy ustnej w podmiocie prywatnym. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedziały się negatywnie na temat możliwości uzyskania refundacji. Jakie było uzasadnienie? Choć sąd uznał, że pacjent wymagał pilnego leczenia, poinformowano go o konieczności pokrycia zabiegów z własnych środków, co zostało przez niego zaakceptowane.

Warto pamiętać o tym, że ustawodawca nie przewidział możliwości ubiegania się o zwrot kosztów w podobnych sytuacjach bezpośrednio przez pacjentów. Takie prawo mają tylko podmioty lecznicze i to jedynie w stanach nagłych. Nie tylko kwestie związane z refundacją i zwrotem kosztów leczenia, ale również inne zagadnienia z obszaru prawa medycznego stanowią jeden z obszarów działalności, którymi zajmuje się Kancelaria Ruskowiak. W razie potrzeby skorzystaj z profesjonalnej pomocy, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń.