Renta odroczona: jak działa i dla kogo jest korzystna?

Renta odroczona: jak działa i dla kogo jest korzystna?

Renty odroczone stały się elementem systemu emerytalnego, który sprawił, że wiele osób straciło ogromne sumy pieniędzy. Popularność zdobyły już w latach 80. a po hiperinflacji okazały się destrukcyjne dla sytuacji finansowej polskich obywateli. Czym tak naprawdę są renty odroczone, jak działają i czy są sytuacje, w których warto się na nie zdecydować?

Renta odroczona – dla kogo była atrakcyjna?

Już w latach 70. wiele osób decydowało się na ulokowanie środków na rencie odroczonej. Jest to instrument, który pełni dwie funkcje. Przede wszystkim zabezpiecza interesy samej osoby ubezpieczonej. Po upływie określonej liczby lat miałoby nastąpić comiesięczne wypłacanie renty o wskazanej w umowie wysokości. Poza tym ta instytucja została stworzona w celu zabezpieczenia interesów osób uposażonych wskazanych przez samych ubezpieczonych, po ich śmierci.

Wiele osób interesowało się rentami odroczonymi traktując je jako inwestycje długoterminowe. Miały stanowić doskonały sposób na bezpieczne oszczędzanie na emeryturę, ze względu na planowane coroczne zwiększanie świadczenia. Niektórzy klienci PZU traktowali je też jako zabezpieczenie finansowe. Obecnie wiadomo już, że  nie jest to dobra opcja.

Renta odroczona – podstawy prawne

Co sprawiło, że korzyści renty odroczonej okazały się jedynie iluzoryczne? Wpłynęło na to załamanie gospodarki, połączone z hiperinflacją. Pieniądze, które obywatele w czasach PRL-u zdeponowali w PZU podlegały waloryzacji niewspółmiernej do rzeczywistej zmiany siły nabywczej pieniądza. Dziś już wiadomo, że istnieją podstawy prawne umożliwiające dochodzenie roszczeń i odzyskanie pieniędzy przeznaczonych na planowanie emerytalne i powierzonych ubezpieczalni. Najskuteczniej można to zrobić z pomocą radcy prawnego, np. w miejscu takim jak Kancelaria Ruskowiak.

Na jakie przepisy warto zwrócić szczególną uwagę? Kluczowe znaczenie ma art. 3581 § 3 k.c. – zgodnie z tym przepisem w sytuacji istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, możliwe jest dokonanie zmiany w zakresie wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia. Jest to dozwolone nawet wówczas, gdy kwestię tę uregulowano w umowie. Możliwość waloryzacji sądowej to wyjątek od zasady nominalizmu, z którego warto skorzystać.

Hiperinflacja – sądowa waloryzacja świadczenia

Wiesz już, jak działa renta odroczona. A w jaki sposób można odzyskać swoje pieniądze, doprowadzić do sądowej waloryzacji i otrzymać świadczenia emerytalne o należnej wartości? Konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem. Jeśli zależy Ci na szybkim i bezstresowym rezultacie, zrób to z pomocą specjalistów takich jak Kancelaria Radcy Prawnego.

Nie warto inwestować w rentę odroczoną. Istnieją inne polisy ubezpieczeniowe, które są bezpieczniejsze i bardziej opłacalne. Dbaj rozsądnie o swoje finanse i rozważnie podchodź do planowania emerytalnego.