Reglamentacja działalności gospodarczej – czym jest i jakie ma formy?

Przedsiębiorcy niemal na każdym kroku spotykają się z przeróżnymi ograniczeniami i koncesjami. Nierzadko mają również obowiązek zdobycia licznych zezwoleń, które pozwolą im na prowadzenie biznesu. Dowiedz się, jak to wygląda w praktyce oraz kogo dotyczy.

Reglamentacja działalności gospodarczej – co to takiego?

Reglamentacja działalności gospodarczej to zbiór ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców. Zostały określone w art. 20 Konstytucji oraz w licznych ustawach, różniących się w zależności od rodzaju działalności. Licencje, koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestrów są konieczne ze względu na interes publiczny – ochronę zdrowia i życia, ochronę środowiska, bezpieczeństwo. Głównym celem reglamentacji jest ograniczenie samodzielności przedsiębiorców oraz ukształtowanie działalności w sposób prowadzący do pożądanych skutków z punktu widzenia wcześniej wspomnianego interesu publicznego. Reglamentacja jest ściśle związana z procesem produkcji – to właśnie dzięki niej państwo jest w stanie chronić swoją własną gospodarkę oraz interesy obywateli.

Kto podlega reglamentacji?

Przedsiębiorców, którzy muszą się liczyć z obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu do konkretnego rejestru jest cała masa. Reglamentacja działalności gospodarczej obowiązuje między innymi w przypadku:

  • sprzedaży alkoholu
  • ochrony osób i mienia
  • sprzedaży broni lub materiałów wybuchowych
  • dystrybuowania energii i paliw
  • poszukiwania złóż kopalin
  • budowania płatnych autostrad
  • wyrobie wina
  • produkcji wyrobów tytoniowych
  • prowadzenia aptek
  • branży lotniczej.

Formy reglamentacji

Ograniczenia dla przedsiębiorców wynikające z reglamentacji działalności gospodarczej podzielono na trzy grupy. Pierwszą z nich jest prowadzenie działalności podlegającej koncesji, czyli aktu administracyjnego upoważniającego do prowadzenia firmy w zakresie, w którym wolność gospodarcza jest ograniczona. Mają one szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa, obywateli lub inny ważny interes publiczny. Druga grupa to działalności wymagające uzyskania zezwolenia udzielonego na podstawie decyzji administracyjnej po spełnieniu przez przedsiębiorcę wszystkich określonych warunków. Trzecią, ostatnią grupą są działalności regulowane, które wymagają wpisu do właściwego rejestru. Jest to forma bardzo złagodzonej reglamentacji, który wymaga od przedsiębiorcy zdecydowanie najmniej, ponieważ ogranicza się do spełnienia indywidualnych dla konkretnej branży warunków – decyzja o wpisie jest bowiem rozstrzygana przepisem ustawy, a nie decyzją organu.

Warto mieć na uwadze, iż organy wydające licencje i zezwolenia mają również prawo do pełnienia funkcji kontrolnej w zakresie swego działania. Oznacza to, iż mają możliwość oceny korzystania z nadanych uprawnień oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów. Pamiętaj jednak, że w razie jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzenia naruszenia możesz zgłosić się do doświadczonej w tej kwestii kancelarii – jednym z najlepszych wyborów jest Kancelaria Ruskowiak.