Renta odroczona: Co to jest i jakie są korzyści z jej posiadania?

Renta odroczona mogłaby się wydawać idealnym sposobem na zabezpieczenie finansowe po ukończeniu określonego wieku. Niestety rzeczywistość okazała się dość trudna, a PZU naraziło wiele osób na straty. Czy mimo problemów możliwe jest uzyskanie korzyści z tytułu posiadania renty odroczonej?

Co to jest renta odroczona?

PZU w czasach PRL-u zaoferowało zawieranie umów renty odroczonej. Sposób funkcjonowania tego instrumentu jest bardzo prosty. Ubezpieczony zobowiązywał się do wpłacania dość wysokich składek przez określony czas, a po ukończeniu konkretnego wieku, wskazanego w umowie, otrzymywał rentę konkretnej wysokości. Oferta PZU była skonstruowana tak, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo finansowe podczas emerytury, a dodatkowo zabezpieczyć ich bliskich w czasie po śmierci ubezpieczonego. Z instytucją renty odroczonej związało się z biegiem czasu wiele problemów dotyczących przede wszystkim zmiany siły nabywczej pieniądza, a także kar umownych znajdujących się w zawieranych umowach.

Korzyści renty odroczonej – założenia

Korzyści renty odroczonej przedstawiane klientom przez PZU wydawały się niezwykle kuszące. W końcu kto nie chciałby mieć stabilnego zabezpieczenia emerytalnego? Perspektywa otrzymywania stałej stawki po ukończeniu określonego wieku to coś, co przekonało wówczasu wiele osób do podpisania umowy. Dodatkowym atutem przemawiającym za opłacalnością tego rozwiązanie było finansowe zabezpieczenie uposażonych po śmierci ubezpieczonego. Renta odroczona kojarzyła się więc ze stabilnością i ograniczeniem ryzyka problemów finansowych. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inne, wiele osób poniosło znaczne straty. Sprawiło to, że usługi, jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego, stały się bardzo potrzebne. Warto bowiem mieć świadomość tego, że utraconych pieniędzy można skutecznie dochodzić przed sądem.

Renta odroczona w rzeczywistości

Choć korzyści z posiadania renty odroczonej wydawały się niekwestionowane, okazało się, że umowy są zawierane po prostu niezgodnie z prawem. Pierwszym problemem, który ujawnił się już na przełomie lat 90. Wówczas nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza. Obiecane kwoty znacznie straciły na wartości, a PZU nie przejęło się koniecznością waloryzacji. Poza tym, nie można pominąć kwestii kar umownych. Były one niewspółmiernie wysokie, a dodatkowo dotyczyły nawet wyjątkowo błahych przewinień. Zgodnie z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, możliwe jest żądanie zmniejszenia kary umownej gdy zobowiązanie zostało w części wykonane. Kancelaria Ruskowiak pomaga swoim klientom w dochodzeniu swoich praw, ograniczaniu kosztów i odzyskiwaniu należnych środków związanych z umowami renty odroczonej. Obecnie sądy rozstrzygają strony na korzyść klientów, podkreślając, że ryzyko kontraktowe między stronami musi być rozkładane równomiernie, z uwzględnieniem tego, że PZU jest silnym podmiotem na rynku.

Renta odroczona wydawała się korzystnym instrumentem, umożliwiającym bezpieczne zabezpieczenie swojej przyszłości podczas emerytury. Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna. Warto mieć świadomość tego, że w przypadku poniesienia szkody z tytułu zawarcia tego typu umowy, warto dochodzić swoich praw przed sądem.