Różnice między polisolokatami a tradycyjnymi lokatami bankowymi

Lokata bankowa to najbezpieczniejszy sposób pomnażania kapitału. Instrumentem inwestycyjnym, wokół którego narosło wiele kontrowersji, są polisolokaty. Stanowią połączenie funduszu kapitałowego i ubezpieczenia na życie. Czym różnią się te dwa rozwiązania służące inwestowaniu środków finansowych?

Co to jest polisolokata?

Pełna nazwa polisolokaty to umowa ubezpieczenia na życia i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wśród korzyści polisolokaty warto wskazać w szczególności brak obciążenia zysku podatkiem Belki. Z kolei jednym z głównych problemów jest iluzoryczny charakter ubezpieczeniowy. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane świadczenie to czasem wartość zaledwie 1 złotówki! Prawie całość składek lokowano bowiem w akcjach i obligacjach. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wskazują jasno, że takie narażenie ubezpieczonego na ryzyko finansowe bez jednoczesnego ryzyka ubezpieczeniowego sprawia, że umowa jest po prostu nieważna. Osoby poszkodowane przez zawarcie takich umów, mogą korzystając z usług jakich oferuje Kancelaria Radcy Prawnego, skutecznie dochodzić swoich roszczeń, co potwierdza praktyka sądowa. Wszystko to sprawia, że pomimo swojej nazwy, polisolokaty mają charakter czysto inwestycyjny.

Polisolokata, a tradycyjne lokaty

Polisolokaty powstały w celu stworzenia alternatywy dla tradycyjnych lokat bankowych. Jakie są podstawowe różnice między tymi instrumentami finansowymi?

  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – tradycyjne lokaty bankowe są gwarantowane przez BFG do wysokości 100 tys. euro. Oznacza to, że klienci mogą spać spokojnie, a pieniądze ulokowane na terminowych lokatach nie mogą przepaść. Z kolei polisolokaty ze względu na to, że są produktem ubezpieczeniowym, nie podlega BFG. Brak tu jakiejkolwiek gwarancji zwrotu środków bez względu na okoliczności faktyczne.
  • Podatek Belki – korzyści polisolokaty to przede wszystkim możliwość uniknięcia konieczności płacenia podatku Belki, który trzeba uregulować od zysku osiągniętego dzięki skorzystaniu z tradycyjnej lokaty bankowej.
  • Uposażenie – w przypadku polisolokaty możliwe jest ustalenie osoby uposażonej na wypadek śmierci. Pozwala to ominąć przepisy prawne dotyczące dziedziczenia. Z kolei w przypadku lokat bankowych można złożyć zapis na wypadek śmierci. Środki mogą być jednak otrzymane jedynie przez członka rodziny i to w ograniczonej kwocie.

Wady i korzyści polisolokaty

Polisolokaty mają często wyższe oprocentowanie niż standardowe lokaty bankowe. Jest to jedną z ważnych korzyści tego instrumentu finansowego. Jednocześnie jednak wiążą się z poważnym ryzykiem utraty środków. Zdecydowanie bezpieczniejsze jest zainwestowanie w tradycyjną lokatę bankową, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny to zabezpieczenie pozwalające spać spokojnie nawet osobom, które na swoim koncie posiadają duże sumy pieniędzy. Jednak głównym problemem związanym z polisolokatami jest to, że zawierają one masę klauzul niedozwolonych, są umowami sprzecznymi z ustawami, właściwością stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego. Ochrona ubezpieczeniowa jest czysto pozorna, a opłata likwidacyjna znacznie narusza prawa konsumenckie. Jednak dla wszystkich osób, które z różnych przyczyn zdecydowały się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej z funduszem kapitałowym, jest też dobra wiadomość. Warto dochodzić swoich praw i walczyć o utracone środki. Kancelaria Ruskowiak oferuje pomoc prawną, a orzecznictwo sądów potwierdza, że zarzuty względem ubezpieczalni są w pełni zasadne.

Tradycyjne lokaty bankowe są zdecydowanie bezpieczniejsze niż polisolokaty. Wszelkie korzyści związane z umowami ubezpieczeniowymi z funduszem kapitałowym są jedynie pozorne i narażają konsumentów na olbrzymie straty.