Renta odroczona Dlaczego to opłacalna opcja inwestycji na długie lata

Renta odroczona: Dlaczego to opłacalna opcja inwestycji na długie lata?

Renta odroczona instrument finansowy, który cieszył się popularnością w szczególności w latach 70. XX wieku. Wiele osób uznawało wówczas, że ulokowanie swoich środków w tej formie to opłacalna inwestycja na długie lata. Czy to założenie okazało się prawdziwe? W jakiej sytuacji znajdują się dziś osoby uposażone z tytułu dziedziczenia renty odroczonej?

Renta odroczona – charakterystyka

Polisy renty odroczonej największą popularnością cieszyły się w latach 70. i 80. XX wieku. Były oferowane przez PZU na Życie S.A. Cechą charakterystyczną tych umów były dwa przewidywane świadczenia. Pierwsze z nich miało formę wypłacania środków ubezpieczonemu dożywotnio, co miesiąc. Drugie z kolei stanowiło jednorazowe świadczenie dla uposażonego, wypłacane po śmierci klienta PZU. Jego wysokość powinna odpowiadać sumie wpłaconych składek.

Renty odroczone wydawały się wielu osobom bardzo korzystne. Miały stanowić bowiem zabezpieczenie nie tylko dla samych ubezpieczonych, ale również dla ich bliskich. Jednak denominacja i hiperinflacja sprawiły, że klienci PZU, którzy zdecydowali się na rentę odroczoną, zostali narażeni na znaczące straty i stanęli przed koniecznością zwrócenia się po pomoc do radcy prawnego.

Problemy dla ubezpieczonych

Problem związany z wypłatą środków osobom ubezpieczonym, jak i tym, których dotyczy dziedziczenie renty odroczonej, wynika przede wszystkim ze sposobu naliczania wypłaty przez PZU. Działanie ubezpieczyciela zostało oparte na wewnętrznych ustaleniach. Kwoty wypłacanych świadczeń były rażąco niskie, a większość osób, które zainwestowały pieniądze w rentę odroczoną, poniosło dotkliwe straty.

W rzeczywistości okazało się, że renty odroczone nie tylko nie umożliwiają bezpiecznego oszczędzania, ani nie są efektywnym instrumentem ubezpieczeniowym, ale też prowadzą do ponoszenia strat finansowych. Kancelaria radcy prawnego to miejsce, do którego warto się udać, aby odzyskać środki z renty odroczonej.

Osoby uposażone – jak dochodzić swoich roszczeń?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak odzyskać pieniądze, Kancelaria Ruskowiak to miejsce, w którym otrzymasz poradę. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika możliwe jest zarzucenie PZU, że wskaźnik urealnienia kwoty świadczenia nie jest adekwatny odpowiednio do siły nabywczej pieniądza w dniu, w którym ubezpieczony wpłacił pierwszą składkę.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej to obecnie skuteczna droga, która pozwala na odzyskanie należnych pieniędzy. Na podstawie art. 3581 Kodeksu cywilnego możliwe jest dokonanie sprawiedliwej waloryzacji, adekwatnej do obiektywnych wskaźników gospodarczych.

Kancelaria Radcy Prawnego zaoferuje Ci w tym zakresie pomoc i sprawi, że otrzymasz adekwatną wypłatę środków z tytułu renty odroczonej. Nie czekaj i już dziś odzyskaj swoje pieniądze.