Renta odroczona jako zabezpieczenie na starość: Wszystko, co musisz wiedzieć

Renta odroczona jako zabezpieczenie na starość: Wszystko, co musisz wiedzieć.

Renta odroczona umożliwia uzyskanie stabilności finansowej po kilku lub kilkunastu latach od rozpoczęcia dokonywania wpłat. Dla wielu osób żyjących w okresie PRL-u warunki dotyczącego tego instrumentu finansowo-ubezpieczeniowego były niezwykle korzystne. Niestety po latach okazało się, że z instytucją renty odroczonej wiążą się pewne problemy. Co warto wiedzieć na ten temat, aby uniknąć problemów finansowych na starość?

Co to jest renta odroczona?

Renta odroczona to polisa ubezpieczeniowa. Zawierano ją z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń. Korzyści renty odroczonej wydawały się niekwestionowane! Miała ona zarówno zabezpieczać życie na emeryturze, jak i zapewnić środki bliskim ubezpieczonego po jego śmierci. Warunkiem, który przekonał wiele osób do zawarcia umowy było to, że w umowie można było wskazać wiek, w którym chce się zacząć otrzymywać wypłatę środków. Niestety z biegiem czasu pojawił się poważny problem związany z tą formą ubezpieczenia, a przyczyniła się do tego zmiana siły nabywczej pieniądza.

Renta odroczona jako zabezpieczenie na starość

Dla wielu osób podpisanie umowy, która miała gwarantować wypłacanie podczas emerytury składek o stałej wysokości, było synonimem bezpieczeństwa finansowego. Miało być to doskonałe uzupełnienie państwowego systemu emerytalnego – w szczególności dla rzemieślników, rolników, a także osób niepracujących na umowę pracę, które nie posiadały uprawnień do otrzymania państwowej wypłaty emerytalnej. Ogromną zaletą renty odroczonej, która przekonała wiele osób do zawarcia umowy, była możliwość nie tylko zabezpieczenia siebie, ale również swoich bliskich. Wpłacone środki miały być bowiem wypłacone osobom uposażonym po śmierci ubezpieczonego. Utrata środków spowodowana zmianą siły nabywczej pieniądza dotyczy więc nie tylko osób, które zawarły umowę, ale również tych, które zostały przez nie uposażone! Również członkowie rodzin mogą korzystać z usług, jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego i wnosić pozwy do sądu w celu odzyskania pieniędzy (a przynajmniej ich części).

Czy korzyści renty odroczonej są realne?

Korzyści z renty odroczonej okazały się rażąco niskie. Na szczęście w Kodeksie cywilnym istnieje podstawa do żądania podwyższenia świadczenia, a jest nią rt. 358¹ § 3. Zgodnie z nim Sąd ma prawo do zmiany wysokości świadczenia w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza. Oczywiście musi wziąć pod uwagę interesy stron oraz zasady współżycia społecznego. Wykluczone jest tu niemiarodajne rozłożenie ryzyka kontraktowego, które zdecydowanie nastąpiło w przypadku rent odroczonych. Kancelaria Ruskowiak oferuje pomoc dla osób, które skorzystały z oferty PZU. Na dochodzenie swoich roszczeń w sądzie powinny zdecydować się przede wszystkim osoby, których świadczenie wynosi kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Praktyka orzecznicza pokazuje bowiem, że możliwe jest odzyskanie swoich pieniędzy – zarówno dla ubezpieczonych, jak i uposażonych.

Wierzyciel posiadający prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu renty odroczonej, który dostaje niewaloryzowane sumy, ma dużą szansę na odzyskanie środków w sądzie. Warto więc zgłosić się do doświadczonego prawnika i walczyć o wypłacenie zwaloryzowanego świadczenia.