Polisolokaty - czy są jeszcze atrakcyjne dla młodych inwestorów

Polisolokaty – czy są jeszcze atrakcyjne dla młodych inwestorów?

Polisolokaty są skomplikowanymi produktami finansowymi, które jeszcze do niedawna wydawały się bardzo atrakcyjne wielu inwestorom. Obecnie jednak wiele osób kojarzy je z naruszeniami praw konsumentów i istotnym ryzykiem związanym z podejmowaną inwestycją. Czy produkty te są jeszcze atrakcyjne dla młodych inwestorów? A może lepiej zdecydować się na alternatywną formę oszczędzania?

Czym są polisolokaty?

Polisolokata to potoczny termin określający ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Łączą w sobie cechy charakterystyczne dla umów oszczędnościowo-inwestycyjnych oraz ubezpieczeń na życie. Choć atrakcyjność polisolokat dla młodych inwestorów może wydawać się duża, w praktyce są to produkty, które wyrządzają klientom ubezpieczalni rażące szkody. Ubezpieczyciel zobowiązuje się bowiem do inwestowania powierzonych środków w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku. Może się to okazać niezwykle kuszące! Jednak w praktyce firmy ubezpieczeniowe często lokują pieniądze w bardzo ryzykownych inwestycjach, a klientów obciążają wysokimi opłatami administracyjnymi i prowizjami. Polisolokaty zakładają inwestowanie na długoterminową perspektywę. Tym samym wydaje się, że grupą docelową, do której są adresowane, są osoby dysponujące dużym kapitałem.

Czy warto inwestować w polisolokaty?

Reklamy polisolokat sugerowały, że są to stabilne instrumenty inwestycyjne mające uchronić ubezpieczonych przed całkowitą utratą ulokowanego kapitału. Klienci ubezpieczalni uznawali więc, że oferowane im produkty są stosunkowo bezpieczne. W rzeczywistości jednak podmioty funkcjonujące na rynku nie informowały klientów o znacznym ryzyku finansowym i o ogromnych kosztach związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy. W praktyce więc wiele osób, które zainwestowało w polisolokaty poniosło znaczne straty. Aktualnie konsumenci często decydują się na wstąpienie na drogę sądową w celu uzyskania orzeczenia wskazującego na nieważność umowy zawartej z ubezpieczalnią. Podstawą do tego jest art. 385(1) Kodeksu Cywilnego, który mówi o klauzulach abuzywnych, czyli niedozwolonych postanowieniach umownych. Opierając się na tej regulacji, we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego można skutecznie dążyć do odzyskania swoich środków. Jeśli bowiem sąd wyda wyrok na niekorzyść pozwanego, unieważniający umowę ubezpieczeniową, powód otrzyma zwrot wszystkich składek, które dotychczas wpłacił na fundusz.

Alternatywne formy oszczędzania dla młodych

Inwestowanie w polisolokaty jest kuszące, lecz ryzykowne. Osoby, które podjęły taką decyzję i znacząco na niej ucierpiały, mogą skorzystać z usług, które oferuje Kancelaria Ruskowiak i odzyskać swoje środki. A jakie alternatywne formy oszczędzania dla młodych są warte uwagi? Czym można zastąpić polisolokaty? Osoby, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w obszarze finansów powinny decydować się na inwestycje nieobciążone dużym ryzykiem. Wszelkiego rodzaju akcje czy obligacje, oferowane przez sprawdzone podmioty, z ugruntowaną pozycją na rynku, będą lepszym wyborem niż niebezpieczne ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.

Polisolokaty to produkty narażające klientów ubezpieczalni na znaczne ryzyko utraty swoich środków. Zdecydowanie lepsze będą alternatywne formy oszczędzania dla młodych, które nie wiążą się z tak dużym niebezpieczeństwem poniesienia rażących strat.