Ryzyko inwestycyjne a renta odroczona: Jak zminimalizować niepewność?

Renta odroczona to jeden z dawnych rodzajów polis ubezpieczeniowych. Z tego rozwiązania Polacy korzystali na szeroką skalę w czasach PRL-u, jednak po dokonaniu się istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza i denominacji złotego, wartości świadczeń należne uprawnionym uległy drastycznemu obniżeniu. Jak wygląda kwestia ryzyka inwestycyjnego w kontekście renty odroczonej? W jaki sposób można dziś zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować niepewność dotyczącą bezpieczeństwa finansowego?

Ryzyko inwestycyjne, a renta odroczona

Czym jest ryzyko inwestycyjne? Termin ten należy rozumieć, jako brak pewności co do przyszłej sytuacji finansowej związanej z podjętymi decyzjami w zakresie inwestycji. Instrumentem, z którego powszechnie korzystano w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, jest renta odroczona. Realia pokazały, że inwestujące osoby fizyczne poniosły nieoczekiwane straty i zamiast korzyści ekonomicznych, straciły należne pieniądze.

Umowa renty odroczonej przyznawała nie tylko rentę dla samej osoby ubezpieczonej, ale również zobowiązywała Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty na rzecz uposażonego – jednorazowego świadczenia pośmiertnego w wysokości wpłaconych składek. Tą uposażoną osobą zazwyczaj był członek rodziny ubezpieczonego. Problem w zakresie renty odroczonej pojawił się w związku z utratą wartości pieniądza w czasie. Ryzykiem obciążono osoby korzystające z ubezpieczenia, choć były one słabszą stroną stosunku zobowiązaniowego.

Problemy związane z rentą odroczoną

Na przełomie lat 80. i 90. miała miejsce hiperinflacja, która poskutkowała znacznym spadkiem siły nabywczej pieniądza. Problem został zwiększony poprzez wejście w życie ustawy o denominacji złotego. Suma wpłaconych 700 tysięcy złotych mogła wynieść po denominacji zaledwie 70 złotych! Ryzyko nie może być ponoszone w większym stopniu przez ubezpieczonego, niż przez ubezpieczyciela!

Ubezpieczyciel ustalając wysokość świadczenia stosuje przelicznik, który nie ma realnego odniesienia do wartości wypłaconych środków. Jest to modelowa sytuacja, w której może dojść do sądowej waloryzacji świadczenia. Względy społeczne i charakter zobowiązania wskazuje na to, że osobie posiadającej roszczenie wobec ubezpieczyciela przysługuje świadczenie z tytułu zabezpieczenia przez osobę bliską. Z kolei profesjonalny podmiot świadczy swoje usługi komercyjnie, a wszystkie te czynniki wskazują jasno na to, że działania są wyraźnie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i warto korzystać z usług, jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego, aby odzyskać należne środki.

Świadczenia z renty odroczonej kiedyś i dziś

Kiedy instytucja renty odroczonej została wprowadzona do powszechnego obiegu, mogło wydawać się, że jest to bezpieczne i opłacalne rozwiązanie. Jednak gdy po hiperinflacji osoby ubezpieczone i uposażone utraciły swoje pieniądze, wszelkie wady umów o rentę odroczoną się uwidoczniły. Na szczęście, dzisiejsze orzecznictwo jednoznacznie dopuszcza możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń – przede wszystkim na podstawie art. 3851 Kodeksu Cywilnego, wyrażającego zasadę nominalizmu i waloryzacji sądowej.

Warto skorzystać z pomocy radcy prawnego. Kancelaria Ruskowiak to miejsce, w którym można uzyskać profesjonalne poradnictwo w zakresie problematyki renty odroczonej i zminimalizować swoją niepewność dotyczącą możliwości odzyskania środków pieniężnych.