Polisolokaty: Dlaczego są popularne i jakie są ich rzeczywiste korzyści?

Polisolokaty: Dlaczego są popularne i jakie są ich rzeczywiste korzyści?

Polisolokaty to umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Łączą w sobie elementy inwestycyjne oraz ochronne. Jest to dla wielu osób atrakcyjna forma ulokowania środków, która wciąż kusi inwestorów możliwością osiągnięcia wysokiego zysku. Co sprawiło, że polisolokaty zyskały taką popularność? Czy warto podejmować ryzyko i decydować się na tę usługę?

Polisolokaty i ich popularność

Polisolokaty to sposób na uzyskanie korzyści finansowej wraz z ochroną ubezpieczeniową. Ich popularność wynika w szczególności z legalnej możliwości uniknięcia obowiązku zapłaty podatku kapitałowego od zysku z depozytu. Jednak nie jest to jedyny argument przemawiający za pozorną atrakcyjnością polisolokat dla młodych inwestorów.

Wielu osobom równie ważna wydaje się opcja wyznaczenia osoby, która po śmierci ubezpieczonego otrzyma wszystkie zgromadzone pieniądze z pominięciem postępowania spadkowego. Otwiera to ścieżkę do braku konieczności uregulowania podatku od darowizn i spadków.

Potencjalne problemy

Obietnice składane przez ubezpieczycieli były i wciąż są bardzo kuszące. Niestety w rzeczywistości umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stawały się przyczyną dotkliwych problemów finansowych. Liczne ukryte opłaty, pobierane przez cały okres trwania umowy, często uzależniane były od wartości rachunku. Najczęstsze cykliczne należności dotyczyły m.in. ponoszenia kosztów operacyjnych, za zarządzanie, za ryzyko i za ochronę tymczasową. Ogromnym problemem była też opłata likwidacyjna, o której z reguły nie informowano klientów podczas zawierania umowy. Zdarzały się sytuacje, w których wynosiła ona 90, a nawet 100% całego rachunku!

Obecnie wiadomo już, że zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i sądy, uznają wiele postanowień zawartych w umowach o polisolokaty za niedozwolone – tzw. klauzule abuzywne. Praktyka orzecznicza jest dowodem na to, że osoby które poniosły straty w rezultacie zawarcia umowy tego typu z ubezpieczalnią, mogą odzyskać swoje pieniądze. Pomoc w tym zakresie oferuje Kancelaria Ruskowiak. Z doradztwem kompetentnego pełnomocnika można łatwiej i skuteczniej dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Czy warto inwestować w polisolokaty?

Polisolokaty to niebezpieczna forma inwestycji. Może być opłacalna dla przedsiębiorców i osób mających duże dochody, którzy mogą ulokować środki na długoterminową perspektywę. Zdecydowanie lepiej jednak wybrać alternatywne formy oszczędzania dla młodych. Oszczędności na tradycyjnych lokatach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 tysięcy euro. Z kolei środki umieszczone na polisolokatach – przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jedynie do 50% wierzytelności, maksymalnie do 30 tys euro.

Choć w ograniczonych przypadkach inwestowanie w polisolokaty może być uzasadnione, istnieją bezpieczniejsze alternatywne formy oszczędzania dla młodych. Inwestować na długoterminową perspektywę warto rozsądnie, a w razie wątpliwości i problemów najlepiej skorzystać z usług jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego.