Waloryzacja renty odroczonej PZU

Waloryzacja renty odroczonej PZU – umowy z lat 70-tych i 80-tych

W latach 70-tych oraz 80-tych dużą popularnością cieszyły się umowy ubezpieczeniowe, które zawierano z PZU, czyli Polskim Zakładem Ubezpieczeń. Miejmy jednak na uwadze, że w tamtych latach nastąpiła zmiana wartości pieniądza. Jak to ma się do wysokości przyznanych nam świadczeń? Dowiedz się, czy umowy takie jak renta odroczona podlegają waloryzacji!

Co to renta odroczona?

Renta odroczona to rodzaj ubezpieczenia, który był popularny w latach 70-tych oraz 80-tych ubiegłego wieku. Uwzględniała dwa rodzaje świadczenia – takie, które regularnie otrzymywał ubezpieczony i jednorazowe, które po jego śmierci należało się osobie przez niego wyznaczonej, czyli uposażonej. Ilość tego świadczenia była równa wysokości wpłaconych wcześniej składek. Niestety, bardzo często dochodziło do nieprzyjemnej sytuacji, w której rzeczywista kwota wypłacona osobie uposażonej była wyjątkowo niska. Wynikało to z tego, że podczas wypłacania należności, ubezpieczyciel nie uwzględniał spadku wartości pieniądza.

Na czym polega waloryzacja renty odroczonej?

W takich momentach warto znać termin taki jak waloryzacja. Jest to zasada prawna, według której gdy siła nabywcza pieniądza zmalała, osoba ubezpieczona powinna dostać takie świadczenie, które posiada dokładnie tę samą wartość ekonomiczną co te, które było ustalone wcześniej w umowie. Waloryzacja renty pozwala uniknąć sytuacji, w których środki wypłacane po latach nie są równe temu, co zostało ustalone w przeszłości. Dzięki niej nie stracimy tego, co według ustaleń nam się należy.

Co zrobić w tej sytuacji?

Chcąc upewnić się, że wypłacane nam świadczenie jest adekwatne do aktualnej wartości pieniądza, należy zwrócić się do sądu. Dopiero po wystosowaniu odpowiedniego wniosku zostaną podjęte działania, dzięki którym obliczona nam zostanie rzeczywista kwota przysługujących nam środków. Aby mieć pewność, że dobrze napisaliśmy pismo do sądu, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej. Profesjonalny radca prawny doradzi nam, jak prawidłowo wypełnić dokumenty, a następnie zaoferuje wsparcie podczas trwania procedury.

Miejmy na uwadze to, że, sąd w trakcie procesu może zarządzić obciążenie ryzyka inflacji. Dotyka to wtedy obu stron. Pamiętajmy jednak, że w przypadku osób fizycznych ta kwota jest znacznie mniejsza. Dzięki temu w ostateczności osoba fizyczna może zdobyć naprawdę pokaźną sumę.

Nie można zaprzeczyć, że na przestrzeni lat wartość pieniądza bardzo spadła. Z racji tego świadczenia, jakie były przyznawane kiedyś, teraz nie wydają się wystarczające. Na szczęście istnieje szansa zwrócenia się o waloryzację do sądu, również w przypadku renty odroczonej.