Wypadek komunikacyjny, a reprezentowanie poszkodowanego w sądzie

Wypadek komunikacyjny jest sytuacją, której nie spodziewa się nikt. Dochodzenie odszkodowania czy też zadośćuczynienia bywa  jednak trudne: popełnić można wiele pomyłek, które sprawią, że nie otrzymamy należnych nam pieniędzy. Dlatego kluczową kwestią jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego specjalisty, który będzie nas w sądzie reprezentował.

Wypadek komunikacyjny: wytoczenie sprawy cywilnej

Niestety wypłacanie odszkodowania czy też zadośćuczynienia ze strony ubezpieczalni za wypadek komunikacyjny może wiązać się z różnymi problemami. Zarówno pojawiają się kłopoty związane z otrzymaniem pieniędzy w ogóle czy też wypłaceniem ich zbyt małej ilości. W takich okolicznościach konieczne może być wytoczenie sprawy cywilnej. Wniosek o wszczęcie postępowania najlepiej jest złożyć w odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania jednostce. Co musi się na niego składać? Warto jest wskazać, przede wszystkim tutaj wyrok sądu karnego ze sprawy, podczas której ustalane były okoliczności wypadku oraz to, kto jest odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenie, notatkę policyjną, a także pełną dokumentację medyczną. W ostatniej wspomnianej powinny być  opisane szkody zdrowotne, których doznaliśmy w związku z zaistniałym zdarzeniem. Warto dodać, że jako osoby pokrzywdzone mamy także prawo do składania dowodów.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

W przypadku wypadku komunikacyjnego, w zależności od zaistniałych okoliczności możemy domagać się zarówno odszkodowania i zadośćuczynienia. Pierwsze ze wskazanych jest przyznawane w celu zrekompensowania strat materialnych, które ponieśliśmy, najprostszym przykładem będzie uszkodzenie samochodu czy zwrot kosztów leczenia. Zadośćuczynienie ma rekompensować straty niematerialne, które zostały przez nas poniesione. Można się go domagać na przykład w przypadku, gdy zostaliśmy dotknięci kalectwem, w związku z wystąpieniem cierpienia fizycznego, a także po prostu wypłacenie jest w ramach zrekompensowania nam uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie należne jest nam, jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnym stracimy bliską osobę.

Profesjonalne reprezentowanie poszkodowanego

Niestety droga dochodzenia odszkodowania czy też zadośćuczynienia może być trudna, w związku z czym ważne jest, aby korzystać z odpowiedniego wsparcia. Dlatego warto jest wybrać profesjonalną kancelarię, która będzie nas w odpowiedni sposób wspierać. Wiele błędów można popełnić już w momencie składania wniosku, a także problemy występują podczas trwania sprawy, dlatego ważne jest, aby mieć profesjonalnego reprezentanta, który posiada doświadczenie i będzie wiedział, jakie kroki najlepiej podejmować aż do momentu ogłoszenia wyroku. Dzięki temu, że skorzystamy usług adwokata często możemy uzyskać w pełni należne nam pieniądze, których ubezpieczenie często nie chcą wypłacać.

Znalezienie reprezentanta, który będzie nas wspierał w trakcie procesu o odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest niezwykle ważne, dlatego dobrze jest wybierać doświadczone kancelarie, jak Kancelaria Ruskowiak.