wypadek przy pracy w Holandii

Wypadek przy pracy w Holandii – jak dochodzić roszczeń?

Holandia to destynacja, do której udaje się wielu Polaków – Niderlandy są bowiem doskonałym kierunkiem zarobkowym. Podobnie jak w innych krajach, zdarzają się tam wypadki przy pracy, które – ze względu na często występującą barierę językową i niejasne warunki zatrudnienia – potrafią być bardzo stresujące.

Wypadek przy pracy – czy w Holandii oznacza to samo, co w Polsce?

Wypadek przy pracy jest w Holandii definiowany jako niespodziewane i niezawinione zdarzenie zaistniałe podczas wykonywania obowiązków zleconych przez przełożonego. W jego wyniku pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, co z kolei skutkowało zwolnieniem chorobowym, a nawet śmiercią. Wiele niebezpiecznych sytuacji wynika z rutyny – zbyt duża pewność siebie może bowiem prowadzić do utraty czujności. Samo prawo jest jednak bardzo podobne do tego, które obowiązuje w naszym kraju. Historie niektórych Polaków na emigracji pokazują mimo to, iż spora część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie działania powinni podjąć w takim przypadku. Warto mieć bowiem na uwadze, iż pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy – jeśli tego nie zrobi, to on ponosi odpowiedzialność za wypadek. Holenderska inspekcja pracy zawsze bada okoliczności sytuacji i decyduje, która strona zawiniła.

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek przy pracy w Holandii?

W wielu przypadkach działania wykonane przed rozpoczęciem pracy są zdecydowanie ważniejsze niż kroki podjęte po wypadku. Bez umowy i ubezpieczenia nie można liczyć na bezpłatną pomoc, a tym bardziej na odszkodowanie – właśnie z tego powodu tak ważna jest legalna praca i wiedza na temat swoich praw. Jeśli jednak niespodziewana, niebezpieczna sytuacja miała miejsce podczas wykonywania obowiązków zawodowych zgodnie z prawem, osoba poszkodowana nie powinna wracać do kraju i leczyć się na jego terenie. Pierwszym krokiem powinno być niezwłoczne zgłoszenie wypadku do holenderskiej inspekcji – osobą odpowiedzialną jest w tym przypadku pracodawca. Jeśli jednak przełożony zwleka z podjęciem jakichkolwiek kroków, zrób to samodzielnie lub skorzystaj z pomocy innych. Informacje o takich zdarzeniach są przyjmowane przez całą dobę (również anonimowo).

Jak dochodzić roszczeń?

Gdy zdarzy się wypadek przy pracy, kluczową rolę mogą odgrywać dowody w sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu wezwij karetkę, rób zdjęcia i szukaj świadków. Szalenie istotne jest również sporządzenie protokołu powypadkowego – zadaniem inspekcji pracy są w tym przypadku wstępne oględziny i określenie przyczyn na piśmie. Jako ofiara zdarzenia możesz ubiegać się o odszkodowanie lub zasiłek chorobowy. Musisz jednak pamiętać, iż tego typu roszczenia zazwyczaj wymagają pomocy prawnika. Można go znaleźć zgłaszając się do biura prawniczego lub polskojęzycznej organizacji pozarządowej specjalizującej się w tego typu sprawach.

Wypadki przy pracy w Holandii zdarzają się równie często, co w innych krajach. Jeśli więc wyjeżdżasz tam w celach zarobkowych, przed rozpoczęciem pracy dopełnij wszystkich formalności i poznaj swoje prawa – doświadczenie już w wielu przypadkach pokazało, iż jego nieznajomość szkodzi. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zgłoś się po pomoc prawną na miejscu lub skontaktuj się z doświadczoną kancelarią znajdującą się w Polsce – przykładem jest Kancelaria Ruskowiak, której pracownicy posiadają ogromną wiedzę w zakresie tego typu zdarzeń.