Zasady interpretacji umów

Zasady interpretacji umów – jakie zasady należy stosować?

Czytając umowę, nie zawsze wiemy, na co zwrócić uwagę. Często niektóre zapisy są dla nas zbyt skomplikowane. Z tego powodu niezwykle łatwo o pomyłkę lub nieodpowiednie zrozumienie danego terminu. W tym wypadku należy zastosować zasady interpretacji umów, które znacznie ułatwią to zadanie. Które z nich warto użyć?

Dlaczego należy uważać przy podpisywaniu umów?

Nie ma wątpliwości, że przy tworzeniu umowy należy być uważnym, ponieważ niedokładność może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Nasze podejście do umów musi być poważne – nie bagatelizujmy tej sprawy. Gdy podpisujemy układ z drugą stroną, warto podczas tworzenia założeń umowy podzielić się swoimi wątpliwościami i wymienić spostrzeżenia. Jeśli nie wiemy, co dany termin oznacza, zapytajmy się o niego. Na bieżąco upewniajmy się, że zagadnienia umowy są jasne i zrozumiałe dla każdego. W przeciwnym razie ryzykujemy tym, iż osoba, z którą zawiązujemy umowę, zrozumie ją w inny sposób. Może się okazać, że z tego powodu wypełnienie założeń dokumentu stanie się utrudnione, a jedynym wyjściem na to, aby dojść do porozumienia, będzie wstąpienie na drogę sądową.

Zasady interpretacji umów

Czytając umowę, należy kierować się kilkoma zasadami, dzięki którym jej interpretacja stanie się łatwa. Po pierwsze, treść trzeba interpretować w całości – zwracanie uwagi wyłącznie na poszczególne elementy lub postanowienia nie jest prawidłowym podejściem. Co więcej, konieczne jest wzięcie pod uwagę celu umowy oraz zamiarów stron. Istotny aspekt to również moment, w którym umowa została zawarta. Pod kątem tych okoliczności analizuje się jej problematykę. Sam tytuł nie jest najważniejszym wykładnikiem – interpretując założenia umowy, patrzy się na jej treść i na podstawie tego określa się jej charakter. Ponadto zapisy podają, iż wątpliwości związane z umową należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która redagowała treść. Do skutecznej analizy dokumentów bez wątpienia przyda się znajomość zagadnień prawniczych, na przykład takich jak prawo cywilne czy prawa konsumenta.

Co zrobić, gdy mamy wątpliwości?

Jeśli strona, z którą podpisaliśmy umowę, rozumie ją na inny sposób i z tego względu nie umiemy dojść do porozumienia, trzeba będzie udać się do sądu, aby to on określił rzeczywistą treść dokumentu. Kiedy prawo nie jest naszą mocną stroną, zawsze możemy sięgnąć po profesjonalną pomoc. W przypadku kancelarii Ruskowiak możemy liczyć na wsparcie i rzetelne podejście do tematu. Zwrócenie się do kancelarii prawnej będzie dobrym pomysłem niezależnie od naszej wiedzy na temat interpretacji umów. Skonsultowanie sprawy z radcą prawnym pomoże rozwiać wątpliwości i uniknąć niespodziewanych sytuacji.

Umowy powinny być podpisywane po uważnym jej przeczytaniu. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której niektóre z zapisów są dla nas zaskakujące lub niezrozumiałe. Jeśli nawet po starannym przejrzeniu zawartości mamy wątpliwości, warto zastosować zasady interpretacji umów. Dzięki temu jej treść szybko stanie się dla nas przystępna!