Zasady wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych muszą być zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wykreślenie z CEIDG – kiedy może mieć miejsce?

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie kraju powstał głównie po to, aby ułatwić podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej. To właśnie dzięki CEIDG założenie firmy, zaktualizowanie danych oraz ewentualne zawieszenie lub zamknięcie działalności jest tak proste i nie wymaga załatwiania tych wszystkich spraw w urzędzie gminy. Oczywistym jest, że gdy działalność z jakiegoś powodu zostanie zakończona, należy wykreślić się z tego spisu. Taka sytuacja może mieć miejsce na podstawie decyzji przedsiębiorcy, a także w drodze decyzji administracyjnej, na przykład wtedy, gdy prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności, stwierdzono trwałe zaprzestanie jej wykonywania lub gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa. Podatnik powinien również mieć na uwadze, iż posiadanie jednego aktywnego lub zawieszonego wpisu nie powinno mieć miejsca – zdublowane informacje prędzej czy później są usuwane automatycznie, ale przedsiębiorca sam powinien je uporządkować.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy? Poznaj zasady wykreślania z CEIDG

Decyzja o zakończeniu działalności zapadła, ale co dalej? Przedsiębiorca powinien w tej sytuacji dopełnić wielu obowiązków związanych z takim działaniem. W związku z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej musi złożyć odpowiedni wniosek. Można to wykonać osobiście w urzędzie, za pośrednictwem listu poleconego, a także przez Internet. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż należy to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia zmiany danych lub trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. We wniosku CEIDG-1 należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej – trzeba mieć bowiem na uwadze, że data zaprzestania jej prowadzenia nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG jest usługą całkowicie bezpłatną. Usunięcie wnioskodawcy następuje niemal od razu, w chwili umieszczenia danych w systemie, nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji przywrócenie działalności jest jak najbardziej możliwe – można to zrobić w dowolnym momencie. Istotne jest jednak to, iż wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez przedsiębiorcę, który opłaca składki na ubezpieczenia w ZUS na preferencyjnych warunkach spowoduje, że podatnik utraci prawo do tego udogodnienia. Aby tego uniknąć, lepiej zawiesić działalność, a nie zupełnie ją wykreślać.

Prowadzenie działalności gospodarczej, a również jej zawieszanie, czy też zamykanie wiąże się z wieloma obowiązkami dla przedsiębiorcy. Pamiętanie o zasadach związanych ze wzmiankami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to jeden z nich.