EPU i E-sąd – czym są?

E-sądy nie są niczym nowym – możliwość odbycia się niektórych postępowań elektronicznie została wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z grudnia 2009, które zaczęło obowiązywać od 1. stycznia 2010 roku. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak wskazana jednostka funkcjonuje oraz jakie sprawy możemy wytoczyć właśnie za pośrednictwem Internetu.

E-sąd: jak działa?

E-sąd jest instytucją, która działa całkowicie elektronicznie. Jego siedziba umiejscowiona jest w Lublinie (IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin Zachód), lecz pomimo tego rozpatruje on sprawy toczące się na terenie całego kraju. Warto jednak dodać, że zajmuje się wyłącznie procesami, które toczą się w trybie EPU, czyli elektronicznego postępowania upominawczego, dzięki czemu możemy znacznie prościej odzyskać nasze pieniądze od dłużnika i to stosunkowo szybko, bo od momentu wydania nakazu za pośrednictwem właśnie e-sądu, osoba zadłużona ma zaledwie dwa tygodnie na zwrot zaległości względem powoda. Wskazana metoda bez wątpienia ma bardzo dużo zalet. Po pierwsze skraca się czas postępowania, a także opłata sądowa wynosi mniej, ponieważ jest to 1,25 procenta wartości sporu. My nie musimy stawiać się nigdzie osobiście, a dodatkowo pisma składamy poprzez formularze elektroniczne i co ważne, nie ma obowiązku wysyłania od razu żadnych dowodów, jednak warto jest je mieć, ponieważ sąd może nas później wezwać do ich przedstawienia.

Czy e-sąd może rozpoznać moją sprawę?

Podkreślamy, że e-sąd nie zajmuje się wszystkimi sprawami, a jedynie tymi najprostszymi, dzięki czemu zdecydowanie usprawnia działanie wielu klasycznych placówek. Instytucja, jak już zostało wspomniane, podejmuje się działań związanych z roszczeniami pieniężnymi, które nie wymagają osobistego stawiennictwa stron w celu ich przesłuchania. Jak złożyć pozew? Tutaj wystarczy wejść na stroną e-sad.gov.pl i założyć profil użytkownika a przy wypełnianiu stosownych formularzy musimy uiścić opłatę, o której dzisiaj już wspominaliśmy. Warto jest dodać, że osoba, która otrzymała nakaz zapłaty wydany przez e-sąd ma czternaście dni na odwołanie się od orzeczenia, za co nie musi on regulować żadnych opłat.

EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Jak już zostało wspomniane, sprawy w e-sądzie toczą się w toku elektronicznego postępowania upominawczego. Automatyzacja procesów bez wątpienia bardzo ułatwia zadania, które stoją przed osobą chcącą odzyskać swoje pieniądze, a także wpływa na prędkość rozpatrywania sprawy, ponieważ ona może być rozstrzygnięta nawet w zaledwie kilka dni. Oczywiście są okoliczności, kiedy nakaz zapłaty nie zostanie wydany, na przykład jeśli nie pojawiły się dokładne przesłanki, do jego wystawienia, roszczenie nie ma zasad czy też w sytuacji, gdy nie da się ustalić miejsca pobytu pozwanego.

Funkcjonowanie e-sądu bez wątpienia niesie ze sobą wiele zalet dla osób, które próbują odzyskać długi. Jest to jedna z szybszych i zarazem prostszych metod.