Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wygląda to w przypadku spółki prawa handlowego? Dzisiaj o tym, jak przebiega proces zawieszenia oraz o czym obowiązkowo należy pamiętać.

Zawieszenie spółki prawa handlowego – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość zawieszenia jej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warto podkreślić, że jeśli przed upływem dwóch lat nie złożymy wniosku o wznowienie dojdzie do tego automatycznie, po upływie wskazanego czasu. Na zawieszenie działalności może się zdecydować każda spółka prawa handlowego, która np. przechodzi obecnie kłopoty biznesowe, w związku z czym opłacalne będzie chwilowe wstrzymanie działalności – nie ma tutaj żadnych “widełek finansowych”, dlatego jest to indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy. Koniecznym wymogiem jest jednak to, aby nie zatrudniać żadnych pracowników. Warto jest też wspomnieć, że zawieszenie, w przypadku spółek osobowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej) zwalnia z konieczności uiszczania zaliczek na podatek dochodowych (PIT, CIT) za okres zawieszania, a w przypadku spółek kapitałowych zaliczki na CIT.

Jak zawiesić działalność?

Chęć zawieszenia działalności spółki prawa handlowego powinna być zgłoszona do Krajowej Rady Sądowniczej, najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie Portalu Rejestrów Sądowych. Do wniosku powinna być dołączona decyzja, która została podjęta przez zarząd spółki, o zawieszeniu działalności oraz odpowiednie dokumenty zarówno dla Urzędu Skarbowego, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to dość istotne, jeśli przed zawieszeniem działalności zatrudniliśmy pracowników. Informacje, które otrzymuje od nas KRS przekazywane są do ZUS-u oraz Centralnego Rejestru Podmiotów, dzięki czemu nie musimy składać żadnych dodatkowych dokumentów. Jak zostało już wcześniej wspomniane, jednym z koniecznych warunków zawieszenia naszego przedsiębiorstwa jest nieposiadanie pracowników, dlatego jeśli zatrudniamy osoby z tytułu umowy o pracę konieczne jest zakończenie współpracy (nie dotyczy to jednak zatrudnionych z tytułu umowy zlecenie).

Prawa i obowiązki po zawieszeniu spółki

Oczywiście zawieszona spółka prawa handlowego nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak przedsiębiorcy, który zawiesił firmę przysługuje szereg praw, a także obowiązków. Wskazać możemy tutaj między innymi konieczność regulowania zobowiązań oraz odbierania należności. Osoba, która zawiesiła działalność ma też możliwość osiągania przychodów i co istotne, podejmowania wszelkiego rodzaju działań, które mogą doprowadzić do wznowienia pracy spółki prawa handlowego. Warto jednak wspomnieć, że zawieszona firma może podlegać kontrolom, a także zobowiązana jest do składania rocznych sprawozdań.

Zawieszenie działalności spółki prawa handlowego jest dobrą alternatywą dla tych osób, które przechodzą kłopoty, jednak nie chcą całkowicie rezygnować z prowadzenia firmy. Konieczne jest jednak, aby pamiętać, że takie rozwiązanie narzuca na nas szereg obowiązków.