Upadłość spółki z.o.o. – kiedy i jak można ją ogłosić?

Trudna sytuacja majątkowa firmy bezpośrednio rzutuje na jej działania i zyski. Może sprawić, że stanie się kompletnie niewypłacalna. Pomocą w przypadku poważnych problemów finansowych może okazać się ogłoszenie upadłości spółki. Procedura ta chroni firmę przed konsekwencjami związanymi z długami, a także zajmuje się problemem niezaspokojonych wierzycieli, dla których niewypłacalność przedsiębiorstwa może być dużym zagrożeniem. Podpowiadamy, czym dokładnie jest upadłość spółki oraz, jak i kiedy można ją ogłosić.

Upadłość spółki z o.o. – czym jest?

To procedura, z której mogą skorzystać spółki, które osiągnęły niewypłacalność, przez co nie mogą wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Wciąż trudno jest ustalić, kiedy firma staje się bankrutem. By to określić warto zapoznać się z domniemaniami niewypłacalności określonymi przez ustawę, która ma na celu sprecyzowanie, kiedy można podejrzewać jej rychły upadek. Po obiektywnej ocenie sytuacji można zgłosić wniosek o oficjalne ogłoszenie jej upadłości. Spółka musi utracić zdolność do pokrywania zobowiązań finansowych, sam fakt ich nieuregulowania nie przesądza o jej niewypłacalności – firma musi przez dłuższy czas nie mieć możliwości opłacania powstałych długów. Samodzielna decyzja o zaprzestaniu regulowania zobowiązań wynikająca z chęci uzyskania określonych korzyści lub wpędzenia kontrahenta w problemy finansowe nie jest powodem do ogłoszenia upadłości spółki z.o.o.

Jak i kiedy złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o.?

Wniosek złożyć może zarówno spółka, jak i jej wierzyciele, a także każdy z członków zarządu, nie tylko jego prezes. Dość istotny jest czas, którego szczególnie trzeba pilnować składając wniosek o upadłość. Firma ma na to 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności spółki. Jeśli termin upłynie może to spowodować odpowiedzialność osobistą za jej długi, jak orzeczenie zakazu prowadzenia działalności, czy nawet odpowiedzialność karna. Dokument należy złożyć w wydziale gospodarczym odpowiedniego sądu rejonowego.

Skutki wynikające z ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Niestety, ogłoszenie upadłości prowadzi do zamknięcia firmy. Od momentu, gdy sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie majątek przedsiębiorstwa określany jest terminem masy upadłościowej. Likwidacją spółki zajmuje się syndyk, który zyskuje wgląd do wszystkich dokumentów firmy. Sporządza on bilans majątku przedsiębiorstwa i zawiadamia wierzycieli o upadłości zakładu. Ostateczna decyzja należy oczywiście do sądu – wraz z ogłoszeniem likwidacji spółki zostaje ona wykreślona z KRS-u.

Ogłoszenie upadłości spółki to często ostatnie koło ratunkowe dla przedsiębiorców. Procedura może pomóc w podbramkowych sytuacjach, których nie da się rozwiązać bez udziału sądu. Warto przyjrzeć się jej wytycznym i konsekwencjom, które pozwolą pozbyć się związanych z niewypłacalnością nieprzyjemności.