Alternatywne opcje inwestycyjne na przyszłość

Alternatywne opcje inwestycyjne na przyszłość – jakie są dostępne alternatywy dla polisolokat?

Polisolokaty to specyficzne produkty ubezpieczeniowo-finansowe, które jeszcze kilka lat temu wydawały się doskonałym, alternatywnym środkiem dla tradycyjnych lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych. W rzeczywistości jednak polisolokaty w wielu przypadkach nie generowały zysków, a jedynie straty! Jakie są obecnie alternatywy dla polisolokat, dzięki którym można bezpiecznie zainwestować swoje środki finansowe?

Polisolokaty – co to?

Polisolokaty to umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Stanowią umowy nienazwane, które jedynie w części nawiązują do klasycznych produktów ubezpieczeniowych. Ich ważną częścią są postanowienia charakterystyczne dla umów inwestycyjnych. Jest t o produkt ubezpieczeniowy, z którym wiążą się liczne nieuczciwe postanowienia umowne, wysokie opłaty likwidacyjne i ryzyko poniesienia dużych kosztów. Bardzo często ubezpieczyciel za wypowiedzenie umowy nakłada na klienta koszt aż 70% (a czasem nawet 100%) dokonanych wpłat! Obecnie tak wiele osób próbuje odzyskać należne środki, że praktyka orzecznicza staje się coraz bardziej konsekwentna i stabilna. Jeśli chcesz skuteczni i szybko zawalczyć o zwrot wpłaconych składek, skorzystaj z pomocy jaką oferuje Kancelaria Radcy Prawnego.

Polisolokaty, a kwestie prawne

Umowy o polisolokaty zawierają wiele niedozwolonych postanowień umownych, które określa się mianem klauzul abuzywnych. Kodeks cywilny określa je jako podstawę do sądowej modyfikacji bądź unieważnienia umowy. Praktyki podmiotów oferujących ubezpieczenia z otwartym funduszem kapitałowym nie informowały klientów w należyty sposób. Konsumenci podpisujący umowy nie zdawali sobie sprawy z wysokiego ryzyka inwestycyjnego, czasu trwania umowy i ukrytych kosztów. Kancelaria Ruskowiak może pomóc Ci poradzić sobie z problemem i przeprowadzić Cię szybko oraz efektywnie przez postępowanie sądowe, podczas którego będziesz miał szansę odzyskać należne Ci z tytułu polisolokaty środki.

Alternatywne opcje inwestycyjne na przyszłość

Polisolokaty nie stanowią atrakcyjnych produktów inwestycyjnych. Istnieje wiele innych sposobów na ulokowanie swoich finansów z bezpieczniejszym i pewniejszym zyskiem.

  • Akcje, obligacje – akcje to dość bezpieczne produkty nastawione na długotrwałe inwestowanie. Podobnie obligacje. Wiąże się z nimi niskie lub średnie ryzyko.
  • Kredyty, pożyczki deweloperskie – ryzyko utraty środków jest niższe w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką.
  • Metale szlachetne – ich zakup to doskonały sposób na ochronę wartości pieniądza podczas szalejącej inflacji.
  • Nieruchomości – jest to tradycyjny, najbezpieczniejszy sposób na ochronę pieniądza i uzyskanie przychodów.
  • Kryptowaluty – są to inwestycje wysokiego ryzyka, ale mogą okazać się bardzo opłacalne.

Polisolokaty są produktami wiążącymi się z narażeniem na straty i z dużym ryzykiem. Istnieją różne alternatywne opcje inwestycyjne na przyszłość, które są nie tylko bardziej dochodowe, ale również bezpieczniejsze.