spółki prawa handlowego

Co musisz wiedzieć o spółkach prawa handlowego?

W Polsce każdego roku jest zakładanych wiele firm – obywatele naszego kraju decydują się na to między innymi ze względu na wolność biznesową i możliwość zarabiania nieograniczonej sumy pieniędzy. Spora część osób decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą. W opozycji do niej stoją jednak spółki prawa handlowego, o których wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym artykule.

Spółka prawa handlowego w pigułce

Spółki prawa handlowego można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są spółki osobowe, w których dominującą rolę odgrywają wspólnicy. W drugiej grupie znajdują się spółki kapitałowe, w których główne znaczenie jest przypisywane rzecz jasna kapitałowi. Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 roku, czyli Kodeks Spółek Handlowych.

Spółki osobowe – co musisz o nich wiedzieć?

W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się, jakiego rodzaju spółki zaliczają się do grupy spółek osobowych. Są to między innymi spółki jawne, które powstały w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego w większym rozmiarze we wspólnym imieniu. Wspólnicy mają rzecz jasna wspólny cel i działają osobiście, a ponadto osobiście odpowiadają za zobowiązania zaciągane w ramach prowadzonej działalności. Spółka partnerska jest z kolei tworzona przez wspólników (partnerów) i ma na celu wykonywanie wspólnego zawodu. Ważne jest jednak to, że zakładanie spółki partnerskiej w celu innym niż wykonywanie wolnego zawodu lub prowadzenie innej działalności gospodarczej jest niedopuszczalne. Kolejnymi spółkami zaliczającymi się do spółek osobowych są spółki komandytowe, które umożliwiają prowadzenie szerokiego zakresu działalności gospodarczej przez wspólników. Cechą charakterystyczną jest w tym przypadku występowanie dwóch rodzajów wspólników: komandytariusza ponoszącego podatkową odpowiedzialność jako osoba trzecia oraz komplementariusza. Najprościej mówiąc, spółki komandytowe opierają się na powiązaniu przedsiębiorczości pasywnego i aktywnego wspólnika – pasywny oczekuje zysku z zainwestowanego kapitału, natomiast aktywny prowadzi sprawy spółki, ale nie posiada wystarczających nakładów finansowych. Ostatnimi już spółkami osobowymi są spółki komandytowo-akcyjne, które posiadają elementy charakterystyczne zarówno dla spółek osobowych, jak i kapitałowych. Formalnie mają jednak na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Spółki kapitałowe, czyli jakie?

Do spółek kapitałowych zaliczają się między innymi dobrze wszystkim znane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to spółki, które mogą być założone przez jedną lub więcej osób oraz są tworzone w celu realizacji każdego prawnie dozwolonego celu. Cel ten jest najczęściej gospodarczy, ale bywa również charytatywny. Spółki akcyjne to drugi, a zarazem ostatni rodzaj spółek kapitałowych. Są powoływane przez założycieli w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a ponadto posiadają osobowość prawną i kapitał zakładowy utworzony z wkładów akcjonariuszy.

Kwestia spółek prawa handlowego jest rozbudowana i stosunkowo skomplikowana. Warto zapoznać się każdą z nich przed założeniem własnej działalności i przeanalizować dokładnie możliwe zyski i ryzyko wiążące się z każdą z nich.