Renta - kiedy można się o nią ubiegać

Renta – kiedy można się o nią ubiegać?

Renta to nic innego, jak okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez instytucję ubezpieczeniową. Dostają ją osoby, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej. Jakie jednak warunki należy spełnić, by mieć na nią szansę?

Osoba niezdolna, częściowo niezdolna i całkowicie niezdolna do pracy

Niezdolność do pracy można podzielić na dwie kategorie – ludzie mogą bowiem całkowicie lub tylko częściowo utracić możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu złego stanu zdrowia. Osoba częściowo niezdolna do pracy to taka, która utraciła możliwość wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, ale wciąż może podjąć inną działalność zarobkową lub kształcić się na tyle, by móc ją wykonywać. Osoba całkowicie niezdolna do pracy to z kolei taka osoba, która utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy, nie tylko tej, do której wykonywania posiada kwalifikacje.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jakie warunki trzeba spełnić?

Z tytułu niezdolności do pracy przysługuje rzecz jasna renta. Należy jednak mieć świadomość, że trzeba spełnić pewne warunki, by ją otrzymać, a decyzja organu ubezpieczeniowego nie zawsze będzie zadowalająca. Najważniejszym i najmniej zaskakującym warunkiem jest rzecz jasna posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Ważny jest również odpowiedni do wieku staż ubezpieczenia, a także fakt, iż niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Jak ubiegać się o rentę chorobową?

Ubieganie się o różnego rodzaju świadczenia bardzo często spędza sen z powiek. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego – formalności do wypełnienia jest wiele, a pewności, czy renta zostanie przyznana brak. Jakie kroki należy zatem podjąć, aby mieć pewność, że wszystkie konieczne etapy zostały zrealizowane? Pierwszym jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, który można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w placówce. Następnie należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału ZUS lub KRUS (w przypadku rolników). Wśród nich powinny znaleźć się:

  • wypełniony formularz o okresach składkowych i nieskładkowych, 
  • dokument potwierdzający przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia, 
  • zaświadczenia o stanie zdrowia. 

Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu renty jest podejmowana w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych danych, dokumentów i wymaganych przez Urząd załączników.

Renta chorobowa może być przyznana na stałe, na czas określony lub na okres od 6 do 36 miesięcy – jest to zależne rzecz jasna od rodzaju niezdolności do pracy. Warto mieć na uwadze, że decyzja organu rentowego nie zawsze jest zadowalająca, bowiem wskutek zmian przepisów coraz trudniej jest uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy.