zrzeknięcie się dziedziczenia

Jak wygląda zrzeknięcie się dziedziczenia?

Jak wygląda zrzeknięcie się dziedziczenia i czy jest to to samo co zrzeknięcie się spadku i czym to skutkuje? Dzisiaj więcej na temat szczegółów podpisywania tego typu umowy notarialnej.

Zrzekanie się dziedziczenie – czym jest

Podstawową kwestią, jaką należy podkreślić omawiając zrzekanie się dziedziczenia jest to, że jest to umowa, którą podpisuje się za życia spadkodawcy. Co ważne, dotyczy ona wyłącznie dziedziczenia ustawowego. Wspomnijmy, że tego typu akt nie tylko  dotyczy bezpośrednio osoby zrzekającej się dziedziczenia, lecz również jej dzieci i wnuków. Istotnym jest, że nie można zrzec się tylko części majątku, zachowując prawo do poszczególnych jego elementów. W przypadku zrzekania się dziedziczenia rezygnujemy z prawa do całego, przysługującego nam spadku. Kiedy zazwyczaj stosowana jest wskazana metoda? Między innymi w sytuacji, gdy osoba uprawniona do dziedziczenia otrzymała już swoją część czy to pieniędzy czy określone dobro materialne, w związku z czym jest zobligowana przez spadkodawcę do zrzeczenia się z pozostałości, na przykład na rzecz rodzeństwa. Warto dodać, że w ten sposób można pozbawić określonych osób prawa do zachowku, jednak jest to kwestia mocno indywidualna. 

Zrzeczenie się dziedziczenia, a zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia i zrzeczenie się spadku to nie są równoznaczne instytucje, chociaż często mogą być one mylone. Przede wszystkim podkreślmy, że pierwsze wskazane pojęcie odnosi się do rezygnacji z majątku i jest umową zawieraną za życia spadkodawcy. Z kolei odrzucanie spadku odbywa się już o śmierci spadkodawcy i może być to na przykład metoda zastosowana w celu uchronienia się przed długami. Zrzeczenie się spadku następuje przed notariuszem i po podpisaniu stosownych dokumentów cały majątek, wraz z długami w takiej sytuacji przechodzi na kolejną osobę, która jest “w kolejce” do dziedziczenia majątku. 

 Jak przebiega zrzeknięcie się dziedziczenia

Co zrobić, aby zrzec się dziedziczenia? Jak już zostało wspomniane, jest to forma umowy, która jednak aby była ważna musi zostać sporządzona przed notariuszem.  Co także istotne w całym przedsięwzięciu muszą wziąć udział dwie strony, inaczej całość będzie nieważna. Warto jest dodać, że zrzeknięcie się dziedziczenia może zostać uchylone aż do momentu śmierci spadkodawcy – wtedy analogicznie jak w przypadku zrzekania się dziedziczenia konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Co dla wielu może się okazać szczególnie istotnym,  wskazaną umowę można podważyć w sytuacji, kiedy na przykład zostanie udowodnione, że osoba zrzekająca się została przymuszona do podpisania umowy wbrew swojej woli.  

Zrzeknięcie się dziedziczenia, aby posiadało moc prawną musi odbyć się przed notariuszem. Pamiętajmy, że w określonych sytuacjach dana umowa może zostać uznana za nieważną.