Intercyza - czy warto z niej korzystać

Intercyza – czy warto z niej korzystać?

Intercyza jest słowem, które pojawia się w rozmowie z niemal każdą parą, która już wkrótce zamierza się pobrać. Samo podjęcie decyzji o zawarciu takiej umowy lub o rezygnacji z niej jest jednak bardzo trudne. Wyjaśniamy, czego dotyczy tego rodzaju porozumienie i czy warto z niego korzystać.

Czym jest intercyza?

Polskie prawo zakłada, że w momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jego trwania przez oboje małżonków. Mówi się zarówno o wynagrodzeniu za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, jak i o nieruchomościach oraz środkach zgromadzonych na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym. Co ważne, wszystkie dobra nabyte przed wstąpieniem w związek formalny pozostają częściami składowymi majątku osobistego małżonków. Intercyza jest pewnego rodzaju umową pomiędzy partnerami, która reguluje kwestie z tym związane. Podpisanie tego dokumentu prowadzi do zmiany wcześniej opisanego, ustawowego porządku majątkowego. Z jego pomocą można ustanowić na przykład pełną rozdzielność majątkową lub taką, która zakłada wyrównanie dorobków. Małżonkowie niekiedy decydują się również na rozszerzenie wspólności o niektóre składniki majątku osobistego lub jej ograniczenie.

Intercyza małżeńska – czy warto ją zawierać?

Intercyza jest dokumentem, który budzi niemałe kontrowersje. Zupełnie niepotrzebnie – jej celem jest w większości przypadków ochrona majątku drugiego małżonka i zabezpieczenie interesów całej rodziny. Umowa małżeńska może okazać się pomocna szczególnie w przypadku, gdy jeden z partnerów decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej – intercyza może w takim przypadku zabezpieczyć współmałżonka przed negatywnymi konsekwencjami decyzji biznesowych drugiej strony. Ogromnym plusem umowy tego rodzaju jest więc niezależność w dysponowaniu majątkiem przez każdego ze współmałżonków. Wadą jest brak możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego, co jest ważną kwestią w małżeństwach o dużej dysproporcji w dochodach.

Kiedy i jak zawrzeć umowę małżeńską?

Umowa małżeńska jest dokumentem tworzonym na wniosek małżonków. Do jej podpisania jest potrzebna dobrowolna zgoda i obecność zarówno jednej, jak i drugiej strony. Intercyza jest sporządzana przez notariusza w formie aktu notarialnego na podstawie dostarczonych mu dokumentów opisujących części składowe majątku wspólnego oraz ich wartość. Podczas spotkania małżonkowie ustalają z notariuszem wszelkie wyłączenia i zależności, które mają być zawarte w umowie. Można ją zawrzeć w dowolnym czasie, zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po.

Intercyza a długi

Wiele osób ma wątpliwości co do tego, jak intercyza ma się do długów jednego z partnerów. Według prawa małżonek odpowiada za dług swoim majątkiem osobistym. Jedyną sytuacją, w której wierzyciel może sięgnąć do majątku wspólnego jest ta, w której współmałżonek wyraził pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Jeżeli dług został zaciągnięty przed podpisaniem intercyzy, konieczne jest, by poinformować wierzycieli o fakcie ustanowienia rozdzielności. Jeśli decyzja ta nie zostanie przedstawiona, wierzyciel ma pełne prawo działać tak, jakby wspólnota majątkowa wciąż istniała.

Zawarcie lub zrezygnowanie z intercyzy musi być wspólną i zgodną decyzją obojga małżonków. Nie należy więc podejmować jej w pośpiechu i pod presją. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zgłosić się do Kancelarii Ruskowiak, której pracownicy pomogą wybrać możliwie najlepsze rozwiązanie.