Ograniczenia władzy rodzicielskiej - kiedy może nastąpić

Ograniczenia władzy rodzicielskiej – kiedy może nastąpić?

Władza rodzicielska to nic innego, jak zbiór praw i obowiązków, których każdy rodzic powinien przestrzegać. Zasady te mają na celu zapewnić dziecku dobro i zadbać o jego interes społeczny. Władza ta może być jednak w określonych przypadkach ograniczona.

Ograniczenie praw rodzicielskich – na czym polega?

Ograniczenie praw rodzicielskich może nastąpić w dwóch przypadkach: na wniosek jednego z rodziców lub z urzędu, wskutek zawiadomienia sądu opiekuńczego przez policję, czy też szkołę. Co istotne, ograniczenie nie jest równoznaczne z pozbawieniem władzy. W drugim przypadku rodzic traci prawo do współdecydowania o dziecku, natomiast ograniczenie praw może przybierać różne formy. Wiąże się bowiem jedynie z nałożeniem pewnych obowiązków i zakazów na rodziców. Często nakładany jest stały nadzór kuratora sądowego. Warto mieć na uwadze również fakt, iż władza ta nie jest ograniczona na zawsze – jeśli przesłanki do jej uszczuplenia ustały, można wnosić o jej pełne przywrócenie.

Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska wiąże się z wieloma prawami, ale przede wszystkim obowiązkami, z których rodzic powinien się wywiązywać. Jak jednak wiadomo, nie zawsze tak się dzieje. Zdarzają się sytuacje, w których dobro dziecka jest zagrożone, a więc konieczne jest szybkie i skuteczne działanie. Najczęstszym powodem ograniczenia władzy są wszelkiego rodzaju uzależnienia rodzica, w tym przede wszystkim alkoholizm. Sąd podejmuje taką decyzję również w momencie, gdy silny konflikt pomiędzy rodzicami uniemożliwia im komunikację, a w efekcie nie są oni w stanie wspólnie decydować o aspektach dotyczących dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić również w momencie, gdy pozwany rodzic nie ma kontaktu z dzieckiem lub ma na potomka nieprawidłowy wpływ.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Wbrew przekonaniu wielu osób, ograniczenie władzy rodzicielskiej nie powinno mieć żadnego wpływu na kontakty z dzieckiem. Prawo i obowiązek do utrzymywania relacji z małoletnim wciąż obowiązuje. Sam kontakt może być utrzymywany na różne sposoby, zarówno dzięki spotkaniom osobistym, jak i poprzez rozmowy telefoniczne.

Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich – jak wygląda?

Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich może rozpocząć się dopiero w momencie, gdy w sądzie zostanie złożony stosowny wniosek. Niektórzy rodzice decydują się dołączyć go do pozwu rozwodowego, inni podejmują takie kroki później, w osobnym piśmie. Rozstrzyga się ją na drodze postępowania dowodowego biorącego pod uwagę zeznania świadków, opinie biegłych i inne istotne dowody, takie jak zdjęcia, filmy, czy wyciągi z kont. Sąd bierze pod uwagę jedynie dobro dziecka, a nie interes któregokolwiek z rodziców. Postępowanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców jest sprawą dość trudną, natomiast w niektórych sytuacjach konieczną. Sąd stara się brać pod uwagę wszystkie dowody i przesłanki, które mogą być istotne w sprawie, dlatego samo rozpoczęcie sprawy nie oznacza od razu przegranej jednej ze stron.