Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza – wszystko, co musisz wiedzieć

Jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się z ogromną niezależnością, ale i sporym ryzykiem. Co warto wiedzieć na jej temat i w jakim przypadku warto ją założyć?

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to, zgodnie z definicją ustaloną 6 marca 2018 roku, działalność zarobkowa wykorzystywana we własnym imieniu w sposób ciągły. Jest to najprostsza forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Co jednak dokładnie oznaczają poszczególne elementy definicji?

  • Cel zarobkowy to nastawienie na zysk.
  • Działalność zorganizowana oznacza, iż do jej wykonywania wynajmuje się jakąś przestrzeń lub prowadzi się działania marketingowe.
  • Sposób ciągły oznacza, że podejmowane czynności mają charakter powtarzalny i prowadzą do określonego celu.
  • Wykonywanie działalności we własnym imieniu można interpretować jako samodzielne zarządzanie działalnością, a nie zlecanie tego osobom z zewnątrz.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety

Taki sposób prowadzenia działalności ma rzecz jasna swoje wady i zalety. Do niezaprzeczalnych atutów można zaliczyć brak kosztów założenia, czy brak wymogów dotyczących tworzenia kapitału przedsiębiorstwa. Ponadto, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą cieszyć się dużą elastycznością w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji, a także możliwością optymalizacji podatkowej. Nie sposób nie wspomnieć również o tym, iż w przypadku JDG można cieszyć się niskimi kosztami obsługi księgowej i ograniczonymi obowiązkami sprawozdawczymi. Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad. Pomimo ograniczonych kosztów, obowiązek odprowadzania składek ZUS nie omija przedsiębiorców decydujących się na taką działalność. Za zobowiązania odpowiada się całym swoim majątkiem, a znajomość podstawowych przepisów związanych z opodatkowaniem to konieczność.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej krok po kroku

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane i można zrobić to niemal od ręki. Warto jednak w pierwszej kolejności sprawdzić, czy ma się w ogóle możliwość prowadzenia jdg w Polsce – aby tak było, trzeba być osobą pełnoletnią, ale nie trzeba być obywatelem lub obywatelką kraju. Warto zastanowić się również nad tym, czy konieczna jest rejestracja firmy – prowadzenie takiej działalności wymaga rejestracji w CEIDG, natomiast nie jest to konieczne w przypadku osiągania niewielkich przychodów (nieprzekraczających połowy minimalnego wynagrodzenia). Jeśli jednak rejestracja okaże się konieczna, należy wybrać nazwę, adres i PKD firmy. Przedsiębiorcy co do zasady mogą działać swobodnie, natomiast niektóre biznesy pozwolenia lub uprawnień. Należy również wybrać formę opodatkowania z trzech możliwych. Można rozliczać się na zasadach ogólnych, według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Po decyzji dotyczącej rodzaju prowadzonej księgowości należy już tylko zarejestrować firmę online korzystając z elektronicznego kreatora wniosku.

Samo założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest banalnie proste, natomiast jej utrzymanie jest już zdecydowanie bardziej skomplikowane. Jak się bowiem okazuje, już po pierwszym roku prowadzonej działalności ¼ przedsiębiorców decyduje się na jej zawieszenie lub likwidację. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto więc przeanalizować wymagania, a także wady i zalety takiego rozwiązania.