Zastrzeżenie znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego – czy jest konieczne?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego. Muszą być to symbole możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób jednoznaczny. Czy konieczne jest ich zastrzeżenie?

Rodzaje znaków towarowych

Obserwując znane na całym świecie przedsiębiorstwa można zauważyć, że znaki towarowe przybierają bardzo różną formę. Niekiedy są to jedynie znaki słowne lub obrazowe (graficzne). Zdarzają się również przypadki, gdy przedsiębiorstwo decyduje się na zarejestrowanie swojego symbolu w formie znaków przestrzennych, kolorów, hologramów, a nawet znaków ruchomych.

Znak towarowy – kiedy korzysta z ochrony prawnej?

Zarejestrowanie znaku towarowego w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej sprawia, że może on korzystać z ochrony prawnej. W naszym kraju urzędem tym jest Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie. Prawo ochronne jest nabywane na 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Co to oznacza w praktyce? Ochrona prawna jest równoznaczna z wyłącznym użytkowaniem danego znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze. Jego zarejestrowanie można wskazać umieszczając w sąsiedztwie oznaczenia literę “R” wpisaną w okrąg.

Kiedy rejestrować znak towarowy?

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność często zastanawiają się, czy powinni dokonać rejestracji już na samym początku. Odpowiedź jest zależna od tego, jak bardzo zdecydowany jest dany przedsiębiorca. Jeśli rodzaj produktów i usług jest jeszcze niesprecyzowany, lepiej wstrzymać się z rejestracją oznaczenia. Jeżeli jednak ma się stuprocentową pewność, co do tego, co będzie znajdowało się w ofercie przedsiębiorstwa, nie należy czekać z podejmowaniem działań w kierunku nabycia ochrony prawnej. Niezastrzeżenie znaku towarowego może mieć bowiem bardzo przykre konsekwencje. Może okazać się, że wybrany znak narusza prawa innych przedsiębiorstw. Innym ryzykiem związanym z takim działaniem jest sytuacja, kiedy to konkurencja zacznie używać bardzo podobnego lub identycznego oznaczenia, a w efekcie wprowadzi konsumentów w błąd.

Brak możliwości zastrzeżenia znaku towarowego – kiedy ma miejsce?

Zdarzają się sytuacje, w których Urząd Patentowy odmawia zastrzeżenia zaproponowanego przez przedsiębiorcę znaku towarowego. Dzieje się tak, gdy:

  • nie ma możliwości przedstawienia oznaczenia w rejestrze znaków towarowych,
  • nie można wskazać dostatecznych znamion odróżniających – znak towarowy powinien być bowiem unikalny,
  • znak towarowy jest oznaczeniem rodzajowym,
  • znak zawiera symbole narodowe,
  • znak wprowadza w błąd co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego oferowanego towaru,
  • znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów.

Jak widać, zastrzeżenie znaku towarowego jest niezwykle istotne. Tylko dzięki temu można mieć pewność, że będzie on chroniony, a wizerunek firmy pozostanie nienaruszony.