Renta odroczona a planowanie emerytalne - jak zabezpieczyć swoją przyszłość

Renta odroczona a planowanie emerytalne – jak zabezpieczyć swoją przyszłość?

Renta odroczona to jeden ze sposobów zabezpieczania przyszłości finansowej i dla wielu osób stała się podstawową częścią planowania emerytalnego. Czym charakteryzuje się ten instrument finansowy? Czy korzyści z renty odroczonej przemawiają za ulokowaniem w niej swoich środków?

Czym jest renta odroczona?

Renta odroczona jest rodzajem ubezpieczenia, które cieszyło się popularnością w szczególności w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Osoba ubezpieczona po osiągnięciu określonego wieku otrzymywała regularnie wypłacane świadczenia, a jednocześnie część środków była przeznaczona dla osoby uposażonej, która miała otrzymać jednorazowo wyznaczoną kwotę po śmierci ubezpieczonego. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że renta odroczona to doskonałe zabezpieczenie przyszłości finansowej, które dodatkowo jest korzystne dla uposażonego, który otrzymuje pomoc po śmierci bliskiego. Jednak w rzeczywistości firmy ubezpieczeniowe nie realizowały celu, do którego się zobowiązały i wypłacały bardzo niskie kwoty. Czasem stawka wynosiła jedynie kilkanaście złotych miesięcznie!

Korzyści z renty odroczonej – czy warto w nią zainwestować?

Renta odroczona wydawała się niezwykle opłacalnym produktem inwestycyjnym. Jednak ze względu na istotną zmianę siły nabywczej pieniądza, do której doszło w latach 80-tych i 90-tych XX wieku osoby, które zdecydowały się wcześniej na zawarcie z ubezpieczalniami umów renty odroczonej poniosły znaczące straty. Okazało się, że korzyści z renty odroczonej nie są realne, a ryzyko inwestycyjne jest tak duże, że można uznać je za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Na szczęście poszkodowani z pomocą Kancelarii Radcy Prawnego są w stanie uzyskać rekompensatę poniesionych strat. Jest to możliwe dzięki powołaniu się na art. 358(1) KC, w którym zawarte są regulacje dotyczące waloryzacji sądowej. Sądy na podstawie §3 tego artykułu, powołując się na wymóg uwzględnienia interesu obu stron i zasad współżycia społecznego wydają wyroki na korzyść poszkodowanych. Warto więc skorzystać z usług takich jak te, które oferuje Kancelaria Ruskowiak, aby skutecznie dochodzić swoich praw.

Jak osiągnąć stabilność finansową na emeryturze?

Wiele osób obawia się znacznego obniżenia poziomu życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wiąże się to z realiami związanymi z funkcjonowaniem państwowego systemu. Planowanie emerytury warto więc rozpocząć z wyprzedzeniem. Odkładanie nawet niewielkich sum przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat może zapewnić dostatnie życie w podeszłym wieku. Planowanie emerytalne z uwzględnieniem nieobowiązkowego III filaru ubezpieczeń funkcjonującego w systemie może okazać się stosunkowo korzystne. Również korzystanie z prywatnych lokat i innych instrumentów inwestycyjnych to ciekawa alternatywa. Nie wiadomo bowiem jak za kilkadziesiąt lat będzie funkcjonował  polski system emerytalny. Właśnie z tego względu może się zdarzyć, że najlepszą opcją będzie właśnie prywatne gromadzenie środków. Warto jednak mieć na uwadze kryterium bezpieczeństwa. Fundusze emerytalne powinny być obciążone stosunkowo niewielkim stopniem ryzyka.

Renta odroczona mogła początkowo wydawać się korzystnym środkiem oszczędzania na emeryturę. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Warto przeanalizować inne dostępne fundusze ubezpieczeniowe, wybrać bezpieczne rozwiązanie i z jak największym wyprzedzeniem zacząć odkładać pieniądze na swoją emeryturę.