Bez kategorii

Uznanie długu przez zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym wydaje tzw. „decyzję ubezpieczeniową”. W sytuacji, gdy stanowisko ubezpieczyciela jest całkowicie albo choćby częściowo negatywne, jego obowiązkiem jest wskazanie na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja taka powinna zawierać też pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (art. 29 ust. 4 ustawy …

Uznanie długu przez zakład ubezpieczeń Read More »

Uznanie właściwe i niewłaściwe długu

Uznanie właściwe – jest umową jednostronnie zobowiązującą, zawartą pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w której dłużnik potwierdza istnienie swojego zobowiązania. Możliwość taka wynika ze swobody zawierania i kształtowania umów w prawie cywilnym. Jako przykład uznania właściwego można wskazać: ugodę, uznanie powództwa czy odnowienie. Uznanie niewłaściwe – polega na tym, że wierzyciel dowodzi prawdziwości istnienia roszczenia po …

Uznanie właściwe i niewłaściwe długu Read More »

Uznanie długu

W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tzw. likwidacja szkody) szczególne znaczenie ma etap wydania przez ubezpieczyciela tzw. decyzji ubezpieczeniowej. Czynność ta niesie za sobą szereg skutków prawnych mających znaczenie w dalszym postępowaniu wobec zakładu ubezpieczeń (reklamacyjnym albo sądowym). Zważyć też należy, że mylące jest …

Uznanie długu Read More »

Wpis powitalny

Jako, że od długiego czasu nosze się z zamiarem kontaktowania się w taki właśnie sposób, postanowiłem zamienić słowo w czyn. Zamierzam pisać o różnych zjawiskach prawnych z jakimi będę miał kontakt w swojej praktyce i co do których zauważę potrzebę opatrzenia ich komentarzem bądź chociażby zwrócenia na nie uwagę. W ubezpieczeniach takich zjawisk jest całe …

Wpis powitalny Read More »