radca prawny a prawnik

Radca prawny a prawnik. Kiedy udać się do kogo?

Pojawiający się problem prawny bardzo często wiąże się z koniecznością skorzystania z usług prawnika lub radcy prawnego. Czym jednak różnią się od siebie wspomniani pełnomocnicy i w jakich przypadkach należy się do nich udać? Wyjaśniamy.

Prawnik – kim jest i czym się zajmuje?

Prawnik to, najprościej mówiąc, osoba, która ukończyła studia prawnicze, a co za tym idzie – zdobyła wiedzę teoretyczną z zakresu dziedziny, jaką jest prawo. Nie posiada jednak ani tytułu radcy prawnego, ani adwokata. Oznacza to, że nie odbyła ona aplikacji i nie zdała egzaminu zawodowego uprawniającego do posługiwania się jednym z dwóch wspomnianych tytułów. Prawnik ma w związku z tym ograniczone kompetencje i możliwości. Nie może reprezentować innych osób przed sądami i urzędami jako tak zwany profesjonalny pełnomocnik. Czym się zatem zajmuje? Przede wszystkim udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych oraz sporządzaniem projektów aktów prawnych.

Kiedy iść do radcy prawnego?

Radca prawny to, jak można się domyślać, osoba o nieco wyższych kompetencjach niż prawnik. Jest to osoba, która po ukończeniu studiów na kierunku prawo i obronie magisterium zdała egzamin wstępny na aplikację (która w tym przypadku trwa 3 lata), odbyła ją, a następnie z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin zawodowy. Konieczne jest, by radca prawny widniał na liście radców prawnych i stosował się do zasad uregulowanych w ustawie o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. Po zdaniu wspomnianego egzaminu przynależy się do samorządu zawodowego. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej oraz występowaniu w sprawach sądowych (karnych i karnoskarbowych) w roli obrońcy.

Różnice pomiędzy radcą prawnym a prawnikiem

Każdy radca prawny jest prawnikiem, natomiast nie każdy prawnik jest radcą prawnym – jest to istotna zależność, którą warto zapamiętać. Radcy prawni mogą być zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy, natomiast prawnicy mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Najważniejszą różnicą z punktu widzenia klientów szukających odpowiedniego pełnomocnika jest jednak to, iż radca prawny, w przeciwieństwie do prawnika, jest upoważniony do reprezentowania swoich klientów w sądzie. Ponadto, w 2007 roku rozszerzono możliwości radców – od tego czasu mogą uczestniczyć zarówno w sprawach karnych i karnoskarbowych, jak i rodzinnych. Udając się jedynie po poradę prawną można więc bez wahania wybrać prawnika, czyli osobę z tytułem magistra prawa. W wielu przypadkach doświadczenie i wiedza radcy prawnego jest jednak dużo większa, dlatego to właśnie ten pełnomocnik powinien być pierwszym wyborem w przypadku poważniejszych spraw, które mogą wejść na drogę sądową.

Choć wiele osób nie odróżnia jednego zawodu od drugiego, różnice są znaczące. Prawnik ma zdecydowanie mniejsze kompetencje niż radca prawny, ponieważ, jak już wcześniej wspomniano, nie ma za sobą egzaminu zawodowego.