Wypadki losowe a prawo odszkodowań

Wypadki losowe a prawo odszkodowań

Zdarzenia losowe mogą przytrafić się każdemu, a ich skutki w negatywny sposób, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na jakość życia. Bardzo często wiążą się bowiem z nieprzewidzianymi zniszczeniami lub utrudniającym funkcjonowanie uszczerbkiem na zdrowiu.

Zdarzenie losowe, czyli jakie?

Zdarzenia losowe najczęściej są definiowane jako sytuacje mające miejsce w konkretnym miejscu i czasie, które wywołują określone skutki i występują niezależnie od woli ludzkiej. Oznacza to, że są to zdarzenia, których nie da się w żaden sposób przewidzieć, ale są jak najbardziej możliwe. Ubezpieczyciele najczęściej definiują wypadki losowe jako te wywoływane przez cztery żywioły (ogień, ziemia, woda, wiatr). Najczęściej występującymi zdarzeniami losowymi są więc obfite deszcze, pożary, huragany, czy bardzo silne wiatry. Skutki tego typu sytuacji zazwyczaj dotyczą ludzi, nieruchomości lub samochodów.

Ubezpieczenie od zdarzenia losowego

Wypadki losowe są objęte ubezpieczeniem. Jest to dokładnie wyszczególnione w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jak można się domyślać, zakres ochrony zależy od wysokości składki – im więcej zdarzeń losowych w zakresie ochrony, tym lepiej, natomiast wiąże się to również z koniecznością płacenia wyższych składek. Należy mieć jednak na uwadze, iż każdy ubezpieczyciel ma nieco inną definicję konkretnych zdarzeń losowych, dlatego powinno być to dokładnie opisane w umowie. Wykupienie ubezpieczenia od tego typu wypadków jest polecane niemal w każdym przypadku, natomiast warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy dom lub mieszkanie jest zlokalizowane w miejscu szczególnie narażonym na występowanie wymienionych wcześniej zjawisk atmosferycznych. W takiej sytuacji warto rozważyć wykupienie jak najszerszego pakietu ochrony.

Wszystko, co musisz wiedzieć o odszkodowaniu od wypadku losowego

Aby otrzymać pozytywną decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego, konieczne jest podjęcie wszystkich działań, które mogą zapobiec jeszcze większym stratom. Podczas sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu człowieka lub sytuacji prowadzącej do powstania strat materialnych należy:

  • zwrócić się po pomoc do odpowiednich służb (pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej),
  • uzyskać dokumenty poświadczające przeprowadzenie interwencji,
  • zabezpieczyć powstałe szkody,
  • udokumentować zniszczenia powstałe wskutek wypadku losowego,
  • jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi fakt wystąpienia zdarzenia losowego oraz opisać szkody.

Towarzystwo ubezpieczeniowe po analizie zgłoszenia wypłaca odszkodowanie, którego wysokość zależy od wielkości płaconych składek. Jak się jednak okazuje, nie każde zdarzenie kwalifikuje się do wypłaty środków. Odszkodowanie może być wypłacone dopiero w momencie przekroczenia opisanych w umowie parametrów dotyczących na przykład siły wiatru lub wielkości opadów.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych jest konieczne, szczególnie w przypadku, gdy na danym obszarze niejednokrotnie pojawiały się już tego typu wypadki. Warto jednak wybierać oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które gwarantują najlepsze możliwe warunki. Jak się bowiem okazuje, nie każdy wypadek losowy kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.