Prawa konsumenta w przypadku polisolokat co zrobić, gdy czujesz się oszukany

Prawa konsumenta w przypadku polisolokat: co zrobić, gdy czujesz się oszukany?

Choć polisolokaty są instrumentami, które pojawiły się na rynku usług finansowych już dawno, nadal funkcjonują w obrocie aktywne umowy z niezrozumiałymi i nieuczciwymi postanowieniami. Wielu konsumentów decyduje się na postępowanie sądowe w celu odzyskania utraconych pieniędzy. Padłeś ofiarą tej nieuczciwej praktyki rynkowej? Na szczęście masz możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

Polisolokaty – nieuczciwe produkty finansowe

Polisolokaty określane są mianem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Największą popularnością cieszyły się w okresie od 2002 do 2005 r. z tego względu, że nie trzeba było płacić od nich tzw. podatku Belki. Jaki był z założenia mechanizm ich działania? Konsument miał być objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci, ale główny element stanowiły kwestie inwestycyjne. Składki lokowano na funduszach kapitałowych, które bardzo często były obarczone dużym ryzykiem. Ostatecznie cały mechanizm okazał się po prostu oszustwem finansowym na ogromną skalę.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Odszkodowania i rekompensata

Chcesz zgłosić nadużycia i odzyskać swoje pieniądze? W pierwszej kolejności musisz złożyć reklamację polisolokaty. Z reguły jednak próby polubownego porozumienia z ubezpieczycielem nie kończą się sukcesem i konieczne staje się dochodzenie swoich praw konsumenckich na drodze sądowej. Aby zrobić to efektywnie i bezpiecznie skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. w miejscu takim jak Kancelaria Ruskowiak.

Głównym argumentem przemawiającym za tym, że sądy wydają orzeczenia na korzyść konsumentów, jest brak świadomości klientów ubezpieczalni dotyczących ryzyka, który miał miejsce podczas podpisywania umowy. Ogólne warunki nie wyjaśniały charakterystyki produktu w zrozumiały sposób, a to pozwala dziś odzyskać utracone pieniądze.

Polisolokaty – pomoc prawna. Czy można skutecznie wycofać się z umowy?

Chcesz odzyskać swoje środki i znów poczuć bezpieczeństwo finansowe? Na początku złóż wypowiedzenie umowy i dodaj do niego wniosek o zwrot wszystkich wpłaconych składek. Musisz mieć jednak świadomość tego, że ubezpieczyciel pobierze od Ciebie opłatę likwidacyjną. Zwrotu tych środków możesz jednak skutecznie dochodzić w postępowaniu sądowym.

Ochrona konsumenta jest ważnym obszarem nie tylko prawa polskiego, ale też przepisów UE. Kwestie związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu polisolokat poruszył TSUE w 2022 r. Dzięki temu pozycja osób uwikłanych w te nieuczciwe umowy stała się jeszcze bezpieczniejsza, a prawa konsumenta są coraz częściej podkreślane w różnych orzeczeniach sądowych.

Czujesz się oszukany? Kancelaria Radcy Prawnego to miejsce, w którym pomożemy odzyskać Ci Twoje pieniądze. Nie czekaj dłużej i rozwiąż swoje problemy związane z polisolokatą.