Renta za uszczerbek na zdrowiu Twoje prawa i obowiązki

Renta za uszczerbek na zdrowiu: Twoje prawa i obowiązki

Nieszczęśliwe wypadki, które wiążą się z naruszeniem sprawności organizmu i tymczasową niezdolnością do pracy, stanowią podstawę do uzyskania renty za uszczerbek na zdrowiu. W jakich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wypłacania takiego świadczenia?

Renta w Kodeksie Cywilnym

W art. 444 kodeksu cywilnego uregulowana została instytucja szkody na osobie. Zgodnie z nią, uszczerbek na zdrowiu w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju wiąże się z koniecznością naprawienia powstałej szkody. Może ona przyjąć formę odszkodowania, wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a także kwoty potrzebnej na zdobycie kompetencji do wykonywania innego zawodu wówczas, gdy poszkodowany został inwalidą.

W § 2 powyższego artykułu wyszczególnione zostały sytuacje wskazujące na zasadność przyznania renty. Wśród nich znajdują się następujące przyczyny: utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków na przyszłość.

Kto może otrzymać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy?

Nie istnieje zamknięty katalog przyczyn niezdolności do pracy. Można powiedzieć, że są to wszelkie problemy zdrowotne, które uniemożliwiają kontynuowanie wykonywania obowiązków zawodowych w dotychczasowym zawodzie. Jeśli nie wiesz, czy Twoja sytuacja wypełnia przesłanki umożliwiające skuteczne ubieganie się o przyznanie renty, Kancelaria Ruskowiak to miejsce, w którym otrzymasz fachową poradę w tym zakresie.

Jakie są główne zasady determinujące kwestię tego, czy masz szansę na otrzymanie renty? Musisz posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Wymagany jest też odpowiedni łączny staż ubezpieczeniowy. Twoja niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym lub nieskładkowym, albo w ciągu 18 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych okresów. Wymagania te nie dotyczą kobiet całkowicie niezdolnych do pracy o stażu przekraczającym 20 lat i mężczyzn, również całkowicie niezdolnych do pracy, których staż wynosi minimum 25 lat.

Jak poradzić sobie z formalnościami?

Formalności dotyczące ubiegania się o rentę inwalidzką mogą być dość skomplikowane. Jeśli masz problem z uzyskaniem wszystkich zaświadczeń  i dokumentów wybierz pomoc, jaką może zaoferować Ci Kancelaria Radcy Prawnego. Potrzebujesz wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy, musisz przedstawić informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty, które potwierdzą Twój staż ubezpieczeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczenie o stanie zdrowia, a także całą dokumentację medyczną i kartę wypadku.

Gdzie należy złożyć wspomniane dokumenty? Właściwy jest ZUS w miejscu zamieszkania. Nie trzeba jednak osobiście stawić się w oddziale. Alternatywą jest skorzystanie z pomocy pełnomocnika, przesłanie dokumentów pocztą lub złożenie ich na platformie PUE ZUS.

Nie rezygnuj z ubiegania się o rentę z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Pamiętaj, że dzięki temu możesz otrzymać środki, które ułatwią Ci funkcjonowanie po wypadku. Jednocześnie pobieranie świadczenia nie wyklucza możliwości podjęcia ponownego zatrudnienia.