Roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej Co warto wiedzieć

Roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej: Co warto wiedzieć?

Śmierć osoby bliskiej to zawsze tragiczne wydarzenie, które niestety wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych formalności. Choć pieniądze wówczas są dla rodziny drugoplanowe, nie należy ich pomijać. W wielu sytuacjach możliwe jest wystąpienie z roszczeniem z tytułu śmierci bliskiej osoby, a wypłacenie świadczenia to czasem nieoceniona pomoc w tym trudnym czasie.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie — co mówi o tym Kodeks cywilny?

Większość osób stosuje wyrażenia zadośćuczynienie i odszkodowanie zamiennie. Warto jednak mieć świadomość, że w języku prawnym i prawniczym są to dwa oddzielne instrumenty dochodzenia roszczeń. Zgodnie z kodeksem cywilnym zadośćuczynienie służy naprawieniu szkody niemajątkowej i stanowi rekompensatę doznanej krzywdy, a odszkodowanie — szkody majątkowej i ma wyrównać straty wynikające z pogorszenia sytuacji materialnej.

Rekompensata za śmierć

Roszczenia z tytułu śmierci mogą przybrać różnorodną formę, w zależności od okoliczności faktycznych. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób możesz dochodzić wypłacenia Ci należnego świadczenia, skorzystaj z pomocy, którą zaoferuje Ci Kancelaria Ruskowiak. Jakie rodzaje rekompensaty za śmierć przewiduje kodeks cywilny?

  • Odszkodowanie za śmierć — jeśli wskutek śmierci danej osoby sytuacja życiowa bliskich się pogorszyła, sąd może przyznać im odszkodowanie.
  • Renta — przysługuje osobom, którym zmarły dobrowolnie i stale zapewniał środki utrzymania, a także przesyłał alimenty.
  • Zwrot kosztów pogrzebu — prawo spadkowe przewiduje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów pogrzebu przez osobę zobowiązaną, w sytuacji gdy śmierć nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
  • Zadośćuczynienie — może być przyznane najbliższym członkom rodziny w sytuacjach uregulowanych w art. 446 § 4 k.c.

Jak skutecznie dochodzić roszczeń?

Wśród praw spadkobierców znajduje się możliwość dochodzenia świadczeń z tytułu ubezpieczenia na życie w terminie 3 lat od dowiedzenia się o śmierci. Jednak to niejedyna opcja dochodzenia roszczeń. Zadośćuczynienie czy rentę można też otrzymać na podstawie zawarcia ugody pozasądowej.

Czasem warto zdecydować się również na podjęcie postępowania sądowego. Z czego to wynika? W wielu przypadkach kwoty uzyskiwane w formie ugody są znacznie niższe niż te, które faktycznie są należne bliski osoby zmarłej. Kwoty ostateczne, jakie wskazują ubezpieczalnie, z reguły są mocno zaniżone.

Jeśli zależy Ci na uzyskaniu od ubezpieczalni jak najwyższej sumy, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wybierz usługi, jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego i nie zaprzątaj sobie głowy załatwianiem uciążliwych formalności w okresie żałoby.