Zalety i wady polisolokat: Jak wybrać najlepszą opcję dla siebie?

Polisolokaty to długoterminowe instrumenty finansowe. Ich konstrukcja stanowi połączenie produktu inwestycyjnego z ubezpieczeniem na życie. Celem ich utworzenia było m.in. obniżenie wysokości podatku od zysków kapitałowych. Jakie są najważniejsze zalety i wady polisolokat? Dlaczego wybrać polisolokatę w celu dokonania inwestycji, a dlaczego nie jest ona dobrym instrumentem ubezpieczeniowym?

Czym są polisolokaty?

Polisolokata jest lokatą, która połączona jest z ubezpieczeniem na dożycie. Konstrukcja ta stała się niezwykle atrakcyjna dla osób chcących rozsądnie zagospodarować swoje środki głównie z tego powodu, że umożliwia uniknięcie płacenia podatku Belki. Jest on bowiem pobierany jedynie od świadczeń czysto finansowych, a nie ubezpieczeniowych. Z założenia jest to bezpieczna inwestycja, niezależna od wahań na giełdzie, a dodatkowe zalety  polisolokaty dla spadkobierców inwestora wydają się niezwykle cenne. W rzeczywistości jednak okazało się, że polisolokaty nie mają charakteru ubezpieczeniowego! Jest on pozorny i iluzoryczny. Wpłacane składki w 99% trafiały bowiem do akcji i obligacji, a tylko 1% był przeznaczony na wypłacenie świadczenia ubezpieczeniowego. W związku z tym wiele osób straciło potężną ilość pieniędzy. Kancelaria Ruskowiak pomaga poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń. Jeśli utraciłeś część majątku w związku z zawarciem umowy polisolokaty, skorzystaj z pomocy specjalisty i odzyskaj swoje pieniądze!

Wady i zalety polisolokat

Wśród zalet polisolokat należy w szczególności uwzględnić wysokie oprocentowanie, które w większości przypadków jest znacznie większe niż to dotyczące tradycyjnych lokat bankowych. Dodatkowo, dla klientów cenne było też zezwolenie na ustanowienie osoby uposażonej spoza swojej rodziny – co nie jest możliwe decydując się na ulokowanie środków na standardowym funduszu oszczędnościowym. Niestety wady polisolokat są zdecydowanie bardziej znaczące.  Ryzyko inwestycji było ogromne, wycofanie środków przed upływem terminu wiązało się z obowiązkiem uiszczenia wysokiej opłaty likwidacyjnej (która czasem wynosiła prawie 100% wartości wpłaconych składek! Nie można też pominąć wspomnianej wcześniej pozorności ochrony ubezpieczeniowej. Zawiłe przepisy sprawiały, że wielu klientów nie miało świadomości dotyczącej tej iluzoryczności. Jest to podręcznikowy przykład wprowadzania konsumentów w błąd, który stanowi jedną z przesłanek pozwalających na unieważnienie umowy.

Czy warto zdecydować się na polisolokatę?

Dlaczego wybrać polisolokatę? Osoby, które chcą zainwestować środki na lokacie o wysokim oprocentowaniu mogą zdecydować się na polisolokatę. Ważna jest jednak świadomość tego, że jest to produkt ściśle związany z wysokim ryzykiem! Ze względu na to, że polisolokaty zapewniają jedynie iluzoryczną ochronę ubezpieczeniową, nie warto zastępować nimi tradycyjnych ubezpieczeń. Z instytucją umów ubezpieczeniowych z funduszem kapitałowym wiąże się ściśle kwestia klauzul niedozwolonych. Ich obecność w umowach stanowi jedną z przyczyn możliwości uznania zawartych dotychczas transakcji za nieważne! Osobom, które straciły pieniądze na zawarciu umowy z ubezpieczalnią, mogą skorzystać z usług, jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego i skutecznie walczyć w sądzie nie tylko o zwrot utraconych środków, ale również o odszkodowanie.

Istnieją sytuacje, w których polisolokaty  mogą być opłacalne. Jednak w większości przypadków, nie stanowią one dobrej formy ani ubezpieczenia, ani funduszu inwestycyjnego. Wiąże się to bowiem z dużym ryzykiem i brakiem bezpieczeństwa środków.