Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna – kiedy starać się o odszkodowanie?

Wypadek samochodowy to poważna i niebezpieczna sytuacja, w której możemy niespodziewanie wziąć udział. Na szczęście nie zawsze taka kolizja skutkuje utratą zdrowia lub życia, a jedynie zniszczonym pojazdem. Co więc zrobić, kiedy nasz samochód uznał poważnych szkód? Kiedy starać się o odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej? Na te pytania poznasz odpowiedź, czytając poniższy artykuł.

Co to jest szkoda komunikacyjna?

Szkoda komunikacyjna to szkoda, która powstała w wyniku kolizji pojazdów lub wypadku drogowego. Od wypadku samochodowego różni się tym, że podczas kolizji nie ma ofiar ludzkich. Należy mieć na uwadze to, że warunkiem do wypłacenia świadczenia jest status poszkodowanego. Takie zadośćuczynienie ma na celu pokryć koszty ewentualnej naprawy pojazdu zniszczonego podczas zderzenia. W sytuacji, kiedy doszło do wypadku drogowego, warto jest spisać ze sprawcą oświadczenie, w którym potwierdzi, że z jego winy doszło do uszkodzenia pojazdu drugiej osoby biorącej udział w kolizji.

Kiedy można starać się o odszkodowanie?

Jeśli do kolizji doszło nie z Twojej winy, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli nie jesteś sprawcą kolizji i chcesz dochodzić naprawienia uszkodzonego pojazdu lub starać się o zadośćuczynienie, może ono zostać Ci wypłacone z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji albo z ubezpieczenia AC. Jeżeli szkoda rozpatrywana jest z OC sprawcy, musisz ją zgłosić do jego firmy ubezpieczeniowej. Natomiast jeżeli szkodę chcesz zgłosić z AC, powinieneś powiadomić o tym swojego ubezpieczyciela. Pamiętaj, aby zrobić to jak najszybciej, ponieważ tylko wtedy masz gwarancję uzyskania pieniędzy.

Odszkodowanie – czego będziesz potrzebować

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie finansowe na naprawy, których musisz dokonać ze względu na zniszczony pojazd, pamiętaj, że będziesz potrzebować konkretnej dokumentacji:

  • dowód rejestracyjny pojazdu i/lub jego karta,
  • dyspozycję do wypłaty odszkodowania,
  • dane osoby, która kierowała pojazdem,
  • oświadczenie o zdarzeniu spisane ze sprawcą kolizji,
  • adres jednostki policji (tylko w przypadku, jeśli policja została wezwana na miejsce zdarzenia).

Szkoda komunikacyjna to kolizja, podczas której nie ucierpiał żaden człowiek. W takiej sytuacji mamy do czynienia z możliwością zawalczenia o odszkodowanie za poniesione szkody pojazdu.