Ubezpieczenie kredytu - o tym należy pamiętać

Ubezpieczenie kredytu – o tym należy pamiętać?

Ubezpieczenie kredytu to nic innego, jak zabezpieczenie spłaty zobowiązania w razie wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają dokonania wpłaty na czas. Decyzja o ubezpieczeniu przynosi korzyści dla banku, ale w wielu przypadkach również dla kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu – dlaczego jest stosowane?

Pracownicy banku bardzo często mówią kredytobiorcom, że ubezpieczenie kredytu w pewien sposób ułatwia jego spłatę. Czy naprawdę tak jest? Poniekąd tak – choć tego typu zabezpieczenie jest dobrowolne, to banki bardzo często oferują klientom korzystającym z tej opcji zdecydowanie korzystniejsze warunki. Ponadto, decyzja ta ma zapewnić finansowe bezpieczeństwo kredytobiorcy i jego rodziny w razie wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak bezrobocie, choroba, pożar, włamanie, czy też utrata zdolności do pracy. Ubezpieczenie kredytu jest jednak przede wszystkim zabezpieczeniem dla banku. W przypadku długoterminowych kredytów, na przykład hipotecznych, jest ono niemal konieczne. Bardzo często jest wymagane również w momencie, gdy klient posiada niski wkład własny, który zazwyczaj powinien plasować się na poziomie około 20%.

Kredyt – jakich kosztów można się spodziewać decydując się na ubezpieczenie?

Koszty ubezpieczenia kredytu zależą rzecz jasna od bardzo wielu czynników. Znaczenie ma nie tylko wybrany zakres ochrony, ale również wysokość i termin ostatecznej spłaty zobowiązania, wiek, czy zdolność kredytowa. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia tego, w jaki sposób będzie spłacane owe zabezpieczenie. Inaczej jest, gdy ubezpieczenie jest płacone w miesięcznych ratach, a inaczej, gdy zostanie ono opłacone jednorazowo. Uśredniając oferty różnych banków, w przypadku kredytu hipotecznego można spodziewać się wysokości ubezpieczenia na poziomie 0,01-0,1% całkowitej wartości nieruchomości. Jeśli chodzi o kredyt gotówkowy, miesięczna rata za ubezpieczenie to średnio 0,3%, natomiast opłata jednorazowa zazwyczaj oscyluje w granicach 5-6% wartości kredytu.

Czy ubezpieczenie pomostowe się opłaca?

Powyższe pytanie zadaje sobie niemal każdy kredytobiorca. Ubezpieczenie pomostowe opłaca się jednak jedynie wtedy, gdy całkowity koszt kredytu jest dzięki niemu niższy, a zatem w momencie, gdy bank zaproponuje dzięki niemu bardzo korzystne warunki. Takie rozwiązanie bardzo często okazuje się opłacalne w momencie, gdy klient banku ma nieregularne dochody lub niską zdolność kredytową. Jak zatem podjąć decyzję? Należy dokładnie porównać ofertę kredytu z ubezpieczeniem i bez niego, a następnie właśnie na tej podstawie podjąć decyzję. Co ważne, kredytobiorcy powinni sprawdzić, co zawiera się w danym pakiecie ubezpieczeń: istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że niektóre składki są już opłacane, na przykład w ramach polisy na życie. Warto pamiętać również o tym, by dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia opisanym w umowie (OWU), które powinny jednoznacznie wskazywać, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel spłaci dany kredyt, a w jakich będzie to niemożliwe.

Samo ubezpieczenie kredytu jest czymś, co chroni kredytobiorcę jedynie w niewielkim stopniu. Warto mieć jednak na uwadze, że może okazać się niesamowicie pomocne w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, dlatego decyzja o nim powinna być dokładnie przemyślana. Rezygnacja lub ubieganie się o zwrot ubezpieczenia również jest możliwa, co jest niezaprzeczalnym atutem takiego rozwiązania.