Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe pozwalające na wyjście z długów.
Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że tego typu wnioski są składane coraz częściej. Kto może z niej skorzystać i jak działa?

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe inicjowane zazwyczaj przez dłużnika. Takie działanie ma na celu oddłużenie osoby fizycznej i zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Wiąże się to oczywiście ze stratą majątku osoby fizycznej decydującej się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Proces ten składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się w momencie złożenia w sądzie rejonowym odpowiedniego wniosku ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami. Kolejnym krokiem jest weryfikacja wniosku oraz wybór wariantu procedowania sprawy – może to być postępowanie na zasadach ogólnych, układ na zgromadzeniu wierzycieli lub uproszczona upadłość konsumencka. Wniosek oczywiście nie zawsze jest akceptowany. Odmowa oddłużenia ma miejsce na przykład wtedy, gdy dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności. Postępowanie upadłościowe właściwe to część procedury z udziałem syndyka, który oszacuje majątek upadłego oraz zlikwiduje jego składniki majątkowe. Z uzyskanych tą drogą środków zaspokoi wierzycieli oraz pokryje koszty postępowania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

O upadłość konsumencką może się ubiegać – jak sama nazwa wskazuje – konsument, czyli osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Osoba chcąca ogłosić upadłość musi utracić zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Konsument musi mieszkać i zarabiać na terenie kraju, w którym wnioskuje o upadłość. Osoby fizyczne mogą ogłosić upadłość konsumencką raz na dziesięć lat. Aby całkowicie umorzyć długi, konieczne jest udowodnienie niewystarczającej wielkości majątku potrzebnej do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Najważniejszym skutkiem związanym z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest niewątpliwie umorzenie zobowiązań. Nie można jednak zapominać o tym, że to postępowanie nie dotyczy długów każdego rodzaju – wyłączone są zobowiązania z tytułu alimentów, kar grzywny orzeczonych przez sąd itd. Z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnik traci cały swój majątek, w tym nieruchomości, wierzytelności, a także akcje i udziały. Na majątek upadłego składa się także część osiąganych przez niego dochodów w okresie od trzech do siedmiu lat. Zyskuje jednak coś znacznie cenniejszego – spokój i komfort psychiczny. Trzeba niestety liczyć się z tym, że jest to dość długa procedura. W przypadku wysokiego stopnia skomplikowania może trwać nawet kilka lat, a w przypadku konsumentów posiadających niewielki majątek – kilka miesięcy.

Upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie, jeśli szansa na spłatę długów przepadła. Takie sytuacje zdarzają się szczególnie wtedy, kiedy sytuacja ogólnorynkowa w kraju nie poprawia się od długiego czasu. W takich sytuacjach bardzo ważne jest racjonalne działanie, najlepiej w towarzystwie radcy prawnego.