Czy pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wyniku wypadku?

Często pasażerowie, którzy brali udział w wypadku lub kolizji nie wiedzą czy mają oni prawo domagać się odszkodowania.

Wbrew temu, co wielu może się wydawać pieniądze z polisy OC sprawcy nie należą się wyłącznie poszkodowanemu kierowcy.

Odszkodowanie dla pasażera

Przepisy prawa są jasne w tej kwestii: pasażer w razie wypadku ma prawo domagać się odszkodowania. Konkretniej mówi o tym art. 415 KC, gdzie sprecyzowane jest, że osoba wyrządziwszy szkodę musi ją naprawić. Oznacza to, że niezależnie który kierowca jest odpowiedzialny za spowodowanie zdarzenia na drodze jest zobowiązany do wynagrodzenia szkód (trzeba jednak podkreślić, ze kwestia ta inaczej wygląda w przypadku przewozów płatnych i bezpłatnych) pasażerowi, który ucierpiał. Koniecznie jednak podkreślamy, że odszkodowanie za ewentualne zdarzenie na drodze pokrywane jest z polisy OC sprawcy, nie bezpośrednio przez niego samego. Warto też dodać, że pieniądze z tytułu NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków również należą się pasażerowi, a nie tylko kierowcy, który wskazaną polisę wykupił. Mogą jednak nastąpić okoliczności, kiedy wypłacone z OC świadczenie będzie niższe. Jako przykład wskażmy sytuację, kiedy pasażer nie miał zapiętych pasów, pomimo braku przeciwwskazań do jazdy z pasami.

Czas na uzyskanie odszkodowania

Warto jednak doprecyzować ile czasu mamy na to, aby domagać się ewentualnych roszczeń. W przypadku kolizji, która potocznie jest nazywana stłuczką, okres przedawnienia wynosi trzy lata, jednak nie od samego zdarzenia, lecz ostatniego kontaktu z ubezpieczycielem winnego. Doprecyzujmy jednak, kiedy mówimy o kolizji. Występuje ona w sytuacji, gdy nikt nie doznał szczególnie poważnych obrażeń, czyli takich, które sprawiłyby, że chociaż jedna osoba trafiła do szpitala na przynajmniej 7 dni. Wypadek stwierdza się właśnie, gdy doszło do uszkodzenia ciała, wskutek którego poszkodowany spędziłby więcej niż tydzień w szpitalu lub też nastąpił zgon – wtedy okres przedawnienia wynosi aż 20 lat. Oczywiście najlepiej jest działać jak najszybciej!

Poszkodowany pasażer: czego może oczekiwać?

Bez wątpienia warto jest doprecyzować jakie poszkodowany w wypadku pasażer może mieć roszczenia. Wcześniej wspominaliśmy już o odszkodowaniu, które wiązać może się ze zwrotem kosztów leczenia, dojazdów do lekarzy, wizyt u specjalistów czy też zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, a także pokryć powinno ewentualnie utraconą możliwość zarobienia pieniędzy. Czymś innym jest zadośćuczynienie (pomimo tego, że w mowie potocznej wskazane pojęcie stosuje się zamiennie z “odszkodowaniem”), ma ono zrekompensować szkody, jakich pokrzywdzony doznał. W przypadku długotrwałych szkód, które miały bezpośrednie przełożenie na karierę, pasażer ma prawo domagać się renty wyrównawczej, jaka powinna być wypłacana co miesiąc.

Bardzo istotne jest, aby pasażer był świadom swoich praw. W przypadku wątpliwości lub problemów dobrze jest skontaktować się ze specjalistą, który pomoże dochodzić roszczeń wobec ubezpieczalni.